Soldammen gaard 9914
Alt om vårt arbeid med om frelsesarmeens barne- og familievern

Soldammen

Soldammen har tre avdelinger, alle med ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell for dem som kommer hit. Seks plasser på avdelingen for barn, samt åtte plasser for ungdom, fordelt på to avdelinger.

Skal du bo på Soldammen gård? Da kan du klikke her.

Skal du bo på Soldammen i Drøbak? Da kan du klikke her.

Skal du på på Soldammen i Hølen? Da kan du klikke her.

Det er kommunen som fatter vedtak om innflytting på institusjon. Barna som kommer til oss har gjerne en ryggsekk med mange vonde og forskjellige erfaringer i. Dette er barn og ungdom som er unike – og som trenger noe unikt fra oss. De viser smerten de har opplevd på mange ulike måter.

Se video i bunnen av nettsiden

Vi har ansatte som er til stede og ønsker å gjøre en forskjell – å skape en bedre morgendag for alle barn, unge og familier som kommer til oss.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og vi går gjerne den ekstra mila – vi strekker oss langt for å gi riktig tilbud innenfor de rammene vi har.


Landlig – mange aktivitetsmuligheter

Soldammen, avdeling barn, ligger landlig til i Hølen. Avdeling barn holder til på Søndre Kardet gård i Vestby kommune. På gårdstunet har vi seks plasser fordelt på et hovedhus (fire plasser) og en kårbolig (to plasser), hvor vi tar imot barn fra 6–12 år.

Vi har to avdelinger for ungdom i alderen 13–19 år. Den ene lokalisert i Drøbak og den andre i Hølen. Begge har plass til fire ungdommer.

Hester brukes aktivt i det miljøterapeutiske arbeidet. Vi har også profesjonelle fagfolk innen musikk og idrett. Egen lavvo og BMX-bane i skogen vår ved gården er et populært tilbud – i tillegg til at det er kort vei til naturaktiviteter som padling, sykling og villmarkstur.

Det er flere nærskoler å samarbeide med. Avdelingene ligger i gangavstand til bussholdeplass med god korrespondanse til tog på Østfoldbanen.

Vi kan tilby også tiltakskjede fra plassering til akutt i institusjon, videre institusjonsplassering, til videreføring i fosterhjem.

Viktige samarbeidspartnere

Frelsesarmeens barne- og familievern samarbeider med ulike personer/aktører på ulike nivåer – som foreldre, BUP, Bufetat, skoler og fysioterapeuter.

Vi jobber for å skape gode samarbeidsvilkår og medvirkningsmuligheter. Vi er til stede på mange plan samtidig, og jobber parallelt opp mot foreldre, nettverk og kommunale aktører.

Hvordan vi jobber

Vi legger vekt på å sikre det enkelte barn en god utvikling, som fremmer god helse og ferdigheter til å klare seg senere i livet.

Vi jobber for å gi barn og unge god omsorg gjennom kartlegging av barnet/ungdommen innenfor viktige livsområder.

Vårt arbeid er forankret i utviklingspsykologi, tilknytningspsykologi, nevrobiologi og traumeforståelse. Dette er teorier som hjelper oss å forstå barnet/ungdommen som et handlende og meningsskapende individ, med potensiale for livslang læring og utvikling.

Les også: Slik jobber vi med ettervern for ungdom


KONTAKTINFO SOLDAMMEN


Frelsesarmeens barne- og familievern, Soldammen, avd. Hølen

Dronningveien 2, Postboks 132, 1556 Hølen
Mobil: 48 88 70 12

Frelsesarmeens barne- og familievern, Soldammen, avd. Drøbak

Haverløkka 2, 1449 Drøbak
Mobil: 48 89 77 70

Frelsesarmeens barne- og familievern, Soldammen gård

Gjølstadveien 73, 1550 Hølen
Mobil: 41 41 47 23

RELATERTE SAKER