Ferie Haugenstua 1 beh

Moro i byen, gøy på landet

Da Frelsesarmeen sentralt måtte avlyse fire uker med ferietilbud på grunn av korona-pandemien, trådte lokale armékrefter til. Fire ganger så mange som vanlig har fått gode ferieminner landet over.

• Foto: Tone Ringdal / Tekst: Randi Bjelland / Artikkelen er hentet fra Krigsropet 40/20
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

«Etter tøffe tider, følte jeg for første gang at det var trygt å reise uten bekymring. Barna var ikke redde eller lei seg, heller! Vi er heldige som har fått støtte fra gode folk rundt oss. Vi er supertakknemlige og glade», skriver en forelder som har fått delta på et av Frelsesarmeens ferietilbud i sommer. På grunn av pandemien ble de tradisjonelle ferieukene på Jeløy og Holmavatn avlyst, og korpsene (nærmiljø-kirkene) ble oppfordret til å arranger noe lokalt. Over hele landet har det vært dagsturer, aktiviteter og korte eller lengre overnattingsturer. De som sitter og trekker i trådene og sørger for at alle søknader og midler kommer på plass, er oberstløytnant Brit Knedal og fagkonsulent for velferd og utvikling Kristin Stordal. De er veldig fornøyde med sommertilbudet.

– Vi så at både midler vi hadde fått, og det vi hadde satt av til det ordinære ferietilbudet, kunne brukes til lokale arrangement. Vi fikk 26 søknader fra hele landet, og det ble søkt om ferietilbud for langt over 2000 personer, forteller Brit Knedal.

I fjor var det cirka 500 personer som reiste på ferie i regi av Frelsesarmeen. I år har Armeen kunnet tilby ferieaktiviteter til det mangedobbelte. For å dekke kostnadene får Frelsesarmeen sentralt både midler fra Barne- og ungdomsdirektoratet (Bufdir), Gjensidigestiftelsen og Mester Grønn. I tillegg har noen av de lokale korpsene lokale sponsorer. Frelsesarmeen har også bidratt med en betydelig egenandel som er satt av til formålet.

– Noen av disse midlene er skjøvet litt på, da vi så at vi klarte å arrangere rimeligere enn vi først trodde. Det ble derfor satt av midler til å dekke hjelp til skolestart for de med ekstra store behov. Cirka 200 barn rundt om i landet fikk via disse midlene utstyr til skolestart. Det vil også bli ferie- og aktivitetstilbud i høstferien, samt ved juletider, forteller Brit.

Portrettbilde Brit Knedal i hvit bluse
– Vi fikk 26 søknader fra hele landet, og det ble søkt om ferietilbud for langt over 2000 personer.
– Brit Knedal, oberstløytnant

Frelsesarmeen vet at det er svært viktig for mange å få en ukes ferie der trygge voksne kan avlaste foreldrene, og der både små og store får bygge nettverk. Når man i år måtte endre det tradisjonelle tilbudet, ser både Brit og Kristin at lokale arrangement også har sine fordeler.

– Folk blir kjent med andre i nærmiljøet og med den lokale Frelsesarmeen. Dessuten får vi i år hjulpet mange flere enn vi vanligvis får mulighet til. De lokale Frelsesarmé-lederne får selv vært sammen med familiene. Det blir anledning til å bygge relasjoner både i Frelsesarmeen og i nærmiljøet, som det kan bygges videre på gjennom året, sier Kristin.

Her kan du lese mer om Krigsropet

Gode ringvirkninger

Brit håper at lokale sommeraktiviteter kan supplere Frelsesarmeens ferietilbud også i framtiden.

– Vi har også tidligere tenkt at man burde satse mer på lokale tilbud. Det har vært enkelte lokale arrangement, men i år kunne vi altså finansiere en mye større satsning. Vi ser med glede at vi kan få til mye lokalt fordi vi har så mange flinke folk, og mange har denne sommeren fått gode erfaringer med å arrangere, sier Brit og presiserer:

– De tradisjonelle ferieukene har vært viktige. De har vært veldig gode, hvor det har vært en god kombinasjon av kompetanse på tvers av Frelsesarmeens ulike arbeidsområder og godt innarbeidede rutiner over flere år. Kanskje kan det framover bli en kombinasjon, siden vi nå er blitt inspirert til å arrangere lokale tilbud i feriene, både sommer, høst og vinter.

Frelsesarmeens ferietilbud er rettet mot dem med anstrengt økonomi og andre sårbare situasjoner. Det handler ofte om sammensatte problemstillinger
som trenger oppfølging.

– Det er ikke bare å betale en hyttetur for en familie, så blir alt bra. Det å ha noen som hjelper en med å få til en god ferieopplevelse, er viktig. De rammene er en viktig del av det tradisjonelle ferietilbudet vårt, sier Brit.

Hun tror at det å ha det fellesskapet og den tryggheten som ligger i et arrangement som Frelsesarmeen har, gjør at foreldrene kan senke skuldrene og få litt hvile.

Kristin supplerer:

– Også på lokalplan har vi presisert at det er mange familier som trenger de ekstra ressurspersonene som sørger for gode rammer og positiv atmosfære.

Mange av deltakerne har i år vært med på turer i nærmiljøet med telt eller hengekøye, og gjennom det kan de ha fått selvtillit nok til å gjøre lignende ting med sin familie. Kristin håper de lokale aktivitetene fører til at mange oppdager sitt eget lokalmiljø på en måte de ikke har gjort før, og ser hvilke muligheter som finnes. I som- mer har det også vært mange flere frivillige landet rundt som har meldt seg til tjeneste, et engasjement de håper vil fortsette. Begge er storfornøyde med årets ferietilbud.


– Vi får i år hjulpet mange flere enn vi vanligvis får mulighet til.
– Kristin Stordal, fagkonsulent for velferd og utvikling, Frelsesarmeen
Ett bilde av barn som ser teater i bjørneparken og ett av gutt som ser på en bjørn.
Ett bilde av barn som ser teater i bjørneparken og ett av gutt som ser på en bjørn.
Flere grupper har hatt en drømmedag i Bjørneparken i sommer, hvor de fikk oppleve både tobeinte og firbeinte bamser. (Foto: Heidi Goodreid)

– Det overgår alt jeg håpet på. Det er en fantastisk jobb som er lagt ned lokalt, sier Brit som presiserer at det har vært jobbet godt med smittevern. Alle enheter har hatt egen smittevernansvarlig som ved behov har kontaktet Frelsesarmeens beredskaps- team. Flere tusen mennesker har vært med på aktiviteter. Ingen har fått påvist smitte.

– Vi har så dyktige folk at vi kan kjenne oss trygge på at de tar ansvar, sier Kristin.
Hun presiserer at Frelsesarmeens opp- drag er «å forkynne Jesus og i hans navn møte menneskelige behov uten diskriminering.» Ferietilbudet er også en god anled- ning til å formidle tro på ulike måter. – Vi viser Guds kjærlighet til den enkelte, og legger til rette for levende Jesus-fortellinger, sangstunder og frivillig deltakelse på andaktsstunder.

Den beste ferien

– Dette har vært verdens beste sommer- ferie! utbrøt Immanuel til en av lederne av Sammen i Oslo etter at han hadde vært med på båttur på Oslofjorden. I tillegg var han og foreldrene, Knut Ove og Maribel, med til Bjørneparken i Flå og til fornøyelsespark- en Tusenfryd på Vinterbro.
– Det var Tusenfryd-besøket jeg likte aller best. Jeg hadde aldri vært der før. Radiobilene var kule, forteller Immanuel.
Det er den første gang familien er med på et ferietilbud i regi av Frelsesarmeen.

– Økonomien kan være anstrengt for mange, og det er fint at familier får være med på et tilbud man kanskje ikke hadde hatt mulighet til ellers, sier Jan Ove. Han satte også pris på fellesskapet. – Det har vært en veldig god tone. Lederne har stor ro og trygghet, og jeg vet at de ber. Jeg tror det er viktig å søke Gud, midt i arbeidet også. Vi er en kristen familie, og vi setter så pris på at Immanuel får være med i sammenhenger der troen formidles. Å bygge opp og styrke familier er også et veldig flott arbeid.

Ulike valg

Kreative ledere og frivillige på Frelses- armeens korps (nærmiljøkirker) har sørget for et bredt spekter av turer og aktiviteter landet rundt, med forskjellig fokus på tilbudene. Stovner og Grorud ønsket å gi et tilbud til flest mulig ved å ha to hele uker med aktiviteter, både på korpset og i nærområdet. Tromsø og Harstad dro på langtur til Lofoten sammen med åtte familier som hadde ekstra stort behov for en pause fra hverdagen.

– Det viktigste er å skape gode opplevelser for barn som ellers ikke ville hatt mulighet til å reise bort eller å delta på aktiviteter i ferien. Vi har brukt mye tid på å planlegge aktiviteter, og vi ser at vi klarer å skape gode opplevelser og forhåpentligvis gode minner, sier kaptein Andreas Wederhus Welander, som til daglig er leder ved Stig gård som Frelsesarmeen leier i Groruddalen.

Den første aktivitetsuka var for både voksne og barn, mens den andre var for barne- og ungomskoleelever. – Vi dro til Tusenfryd og Rush trampolinepark, samt hadde aktivitetsdager på Stig gård. Totalt var vi 50 personer. Tidligere har vi sendt tre familier på ferie. I år fikk vi gi et tilbud til 40, sier han.

Blant deltakerne var både folk som er med i Frelsesarmeen til vanlig, samt familier tilknyttet Frelsesarmeens barne- og familievern. Ryktet om aktivitetsukene hadde også spredt seg i ungdomsklubben på Stovner, og det var også mange familier derfra som spurte om de kunne få lov til å være med.

– Vi var en sammensatt forsamling, og hadde derfor et opplegg alle kunne være med på – selv om man har en annen tro, eller hva det måtte være. Målet vårt er først og fremst å skape kontakt. Vi ser på ferietilbudet som en kjærlighetshandling, sier Andreas.

Han presiserer at det likevel var tydelige at tilbudet var i regi av Frelsesarmeen, og at hver dag ble startet med en morgen- samling der det var et ord for dagen. Ung- dommer både i og utenfor Armeen var med som ledere. Andreas tror det skaper positive ringvirkninger.

– Når lokale ungdommer har fått være med å se litt av visjonen til Frelsesarmeen i Groruddalen, kan de etterpå være en ambassadør for det i sine vennekretser, sier Andreas. Han forteller også at det nystartede skolestart-tilbudet så å si er fullbooket, hovedsakelig av barn og unge som var med på ferieaktiviteter i sommer.

– For oss er et lokalt tilbud veldig bra, og er noe jeg håper vi kan gjøre mer av.
– Andreas Welander, kaptein, leder for Frelsesarmeen i Groruddalen
bilde av To i båt på vei inn fjord og bilde av gutt som ar baklengs salto ut i vannet i en fjord
bilde av To i båt på vei inn fjord og bilde av gutt som ar baklengs salto ut i vannet i en fjord
Åtte familier fra Tromsø var i sommer på tur til Lofoten i regi av Frelsesarmeen. Det ble fine dager med blant annet bading, båttur og fisking. Ikke minst ble det bygget gode relasjoner. De tøffeste hoppet i sjøen (Foto: Stephen Mayes)

Minner for livet

Korpsleder i Tromsø, kaptein Ida Mayes, har vært mest opptatt av at noen familier har et ekstra stort behov for å få en pause fra hverdagen. Frelsesarmeen i Tromsø og Harstad arrangerte i fellesskap tur til Lofoten. Seks familier var fra Tromsø, to familier kom fra Harstad. Inkludert frivillige og offiserer var reisefølget på 36 personer.

– Flere av familiene har ulike utfordringer. Ferien gir et pusterom, slik at de kommer seg bort fra hverdagen og bare kan være sammen som familie. Det er veldig viktig å få disse opplevelsene i gode rammer med trygge mennesker som ser dem, har tid til å prate, og som er med på å heie på barna deres. Jeg så også hvor mye det betydde for de voksne at de fikk bli kjent med de andre på turen og fikk tid til gode samtaler, forteller Ida.

Hennes store ønske er at det i framtiden skal bli mulig å sende enda flere familier på ferie med Frelsesarmeen.

– Det er alltid veldig vanskelig å velge ut hvilke familier vi skal sende på ferietilbudet, fordi behovet er så stort. Vi kunne hatt enda flere med på denne turen også, men måtte være ekstra varsomme nå i koronatiden. Smittevernet ble tatt på største alvor. Likevel fikk vi sendt dobbelt så mange på ferie enn det vi pleier, sier hun.

Det ble seks dagers ferie for Tromsø- gjengen og fire dager for folket fra Harstad. De sov på campingplasser, var på RIB-båt- turer og restaurantbesøk. De lånte også korpslokalene til Frelsesarmeen i Svolvær, der de hadde diverse aktiviteter. Trosformidlingen ble ivaretatt gjennom daglige barnegudstjenester som kalles Kaptein- klubb. Barna i Tromsø har nemlig sin egen offiser; Kaptein Oransje, alias korpsleder og kaptein Stephen Mayes. I knalloransje Frelsesarmé-uniform dukket kapteinen opp hver dag og fortalte historier fra Bibelen, etterfulgt av leker som underbygget poenget i historien. Det var sanger, dans og quiz.

Ida i uniform
– Lenge har vi manglet både barna og foreldregenerasjonen. På denne turen ble det bygget relasjoner på tvers av generasjoner.
– Ida Mayes, kaptein, leder for Frelsesarmeen i Tromsø

De voksne ble invitert til Jesus-rommet, med mulighet for samtale og bønn. Rommet var godt besøkt.

– Dette var ikke noe de måtte gjøre, men de kom fordi de ville snakke og be om at Gud skulle hjelpe dem i de vanskelige situasjonene de befinner seg i. Når de selv velger å komme, er det et tegn på at de har et åndelig behov. Ida tror også ferieturen betyr mye for menighetsbyggingen i Tromsø.
– Lenge har vi manglet både barna og foreldregenerasjonen. På denne turen ble det bygget relasjoner på tvers av gene- rasjoner. Vi blir jo så godt kjent når vi er på tur i flere dager. Vi har felles minner som knytter oss sammen, sier Ida.

Når man bor Tromsø, og ser at Hurtigruta kommer og går hver dag, tror hun det betyr veldig mye for barna å kunne peke på båten og si: «Den har jeg reist med!»
Ida håper ferietilbudet kan bli videreutviklet. – Nå blir vi nødt til å tenke annerledes, og jeg håper vi tar den innovative ånden med oss i arbeidet. Det betyr også mye
for Frelsesarmeen lokalt. Alle familiene som var med på ferietilbudet kom på gudstjeneste i slutten av august. Det gjorde de ikke før ferien, selv om tilbudet vårt er akkurat det samme nå som det har vært tidligere. Det i seg selv viser hvor viktig det er med lokal forankring, å få de gode feriedagene sammen, sier korpslederen.

Det er tydelig at de gode opplevelsene vil varme deltakerne lenge framover. Også tenåringene satte pris på turen. En av dem skrev dette i tilbakemeldingsskjemaet:
– RIB-båten var veldig gøy. Når jeg blir stor, skal jeg reise til Svolvær bare for å prøve den flere ganger!


Bilde av mennesker i front av båt på vei inn mot Oslos barcode.
Sammen fra Frelsesarmeen på Grønland hadde en flott dag med båttur på Oslofjorden.

Sommer på sammen

Sammen, Frelsesarmeen Grønland, har invitert til en rekke sommeraktiviteter. Til sammen har rundt 100 barn fra 60 familier fått tilbud om å være med på utvalgte aktiviteter. Blant tilbudene var tur til Bjørneparken med hotellovernatting, sommerfest, roturer på Akerselva, show med illusjonist Alexx Alexxander, Tusenfryd-dag, båttur på Oslofjorden, dansekurs, og sist, men ikke minst: familiegudstjeneste med Noas ark, der store og små kledde seg ut i dyrekostymer og var en del av historien. I løpet av sommermånedene har mange nye familier blitt kjent med Sammen og Frelsesarmeen Grønland, og blitt invitert inn i fellesskapet. To
av aktivitetene fant sted på Ensjøtunet omsorg pluss, der også de eldre koste seg på arrangementene.

Abonner på Krigsropet

Krigsropet er en gave til deg selv eller andre som varer hele året. I tillegg til at den støtter Frelsesarmeens viktige arbeid. Magasinet sendes ut en gang i uken.

Bli abonnent