Illustrasjon bibel 21beh nett

I relasjon med Gud

En stor konge skrev en gang vakre og ærlige ord om sin relasjon og avhengighet til Gud. Den dag i dag berører Salme 23 mennesker over hele verden.

• Foto: Ill: Chad Madden/ Unsplash, Aran Prime/Unsplash, Kristianne Marøy Tekst: Dan Christian Kristoffersen/Artikkelen er hentet fra Krigsropet nr. 47, 2021
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Både Kong Olav og Kong Harald ble i sin tid signet i Nidarosdomen, for å ta imot Guds velsignelse over kongegjerningen. Flere tusen kilometer sørøstover, i en annen tid, ble David innsatt av Gud som konge i Israel. Mannen som både var musiker, poet og tidligere gjeter, starter Salme 23 med ordene «Herren er min hyrde».

Les mer om Krigsropet her

– David bruker bilder fra sine tidligere dager som gjetergutt, og det er et poeng at det er nettopp han – kongen som da var på toppen av rangstigen med all makt – som sier disse ordene, forklarer Thomas Åleskjær.

– Han kaller Gud for sin «hyrde», den som leder ham. Salmen beskriver en rastløs sjel som har funnet trygghet og hvile i Guds nærvær.

David regnes som den kanskje største kongen i Israels historie. Thomas lurer på hvordan verden hadde sett ut hvis nåtidens toppledere hadde våget å være like sårbare med sitt omdømme og image, og valgt å ydmyke seg slik for en som er enda større.

– I vår egen kultur nærmest dyrker vi selvstendighet og uavhengighet, noe vi ser i både popkulturen og underholdningsverdenen, sier han.

– Men Salme 23 gir en annen tilnærming, hvor den sterke og selvstendige viser at han er avhengig av Gud.

En mørkhåret dame med ryggen tilstår i et slette landskap

Salme 23

En salme av David.

Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe.

Han lar meg ligge i grønne enger, han leder meg til vann der jeg finner hvile.

Han gir meg nytt liv. Han fører meg på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke noe ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg.

Du dekker bord for meg like foran mine fiender. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger renner over.

Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom alle tider.

(Bibel 2011, Den norske bibelselskap)

Thomas Åleskjær. pastor for kirkene i Oslo Kristne Senter
Thomas Åleskjær. pastor for kirkene i Oslo Kristne Senter

Liv og gjenopprettelse

Ordet «liv» kan bety mange ting, avhengig av kontekst. I TV-spillet Super Mario handler det om å ha nok liv for å få muligheten til å nå neste brett. På konserter spør bandet gjerne om det er liv i publikum. I Salme 23 i Bibelen, handler det om ærlig liv, og fornyet liv.

– Når David skriver at Gud gir ham «nytt» liv, så er det en positiv setning, men ordlyden forteller samtidig at det finnes en forhistorie, sier Thomas.

– Det er som om noen i vår tid skulle finne på å legge ut et fint familiebilde på Instagram med underteksten: «Nå har vi det mye bedre.» Man skjønner at noe i utgangspunktet var ødelagt.

Pastoren forklarer at David var langt ifra noe glansbilde, og hadde både liv og svik på samvittigheten. Men han kom alltid tilbake til Gud.

– Hva betyr «Han fører meg på rettferdighets stier»?

– Selve sti-uttrykket handler om å gå i visdomsfulle, gode og kloke retninger. Men det er viktig at vi først forstår hvor betoningen i setningen ligger, sier han.

– Trykket ligger på «Han (Gud) leder». Det vil si at det ikke handler om at vi må skjerpe oss i egen kraft for å kunne gå på rettferdighets stier, at vi må lykkes i å følge alle regler og bud, men derimot at Gud tar den byrden av skuldrene våre, hjelper oss og viser hvor vi bør gå. Det er fantastisk frigjørende.

– David snakker om at Gud leder ham til grønne enger og vann, slik en gjeter ville ledet sauene sine til en rasteplass. Hvordan kan vi relatere til det i dag?

– I vår tid kan det ironisk nok bli et jag å søke etter ro, pust og hvile. Å få restitusjon samt en sunn og korrekt rytme, blir liksom enda en forventning. Noen prøver selvhjelpsmetoder med for eksempel pusteteknikker, mens jeg for min del har en Apple
Watch som med jevne mellomrom minner meg på å ta det med ro.

Thomas forteller at noen selvhjelpsøvelser kan være bra, men at det er Gud som leder oss til et sted hvor man får frihet, ro og trygghet fra den rastløsheten som ellers er i samfunnet og livet. Salmen setter oss fri fra presset om å klare alt selv.

Teksten forteller om en hvile i hjertet og sinnet som er der på tross av vanskelige omstendigheter og turbulens.
– Thomas Åleskjær, hovedpastor

– Hvordan kan denne hvilen fra Gud se ut i praksis?

– Det er lite i salmen som sier at det vil være som et spa-hotell på fjellet, smiler pastoren.

– Men teksten forteller om en hvile i hjertet og sinnet som er der på tross av vanskelige omstendigheter og turbulens. En hvile som er der når det koker i hodet, når man er oppjaget og bekymret.

Bekymringer var noe David – som levde med alvorlige trusler og forfølgelser i store deler av livet sitt – kjente godt til. Thomas forteller at Salme 23 derfor er spektakulær med sine ord som er i sterk kontrast til det kongen hadde vært igjennom. Pastoren ser salmen i sammenheng med Salme 22, som uttrykker noe av Davids lidelser. Der roper han ut de berømte ordene: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?», de samme ordene som Jesus ropte ut på korset flere hundre år senere.

– Salme 22 beskriver en følelse av ensomhet, skuffelse, nederlag og smerte, og så kommer Salme 23, som blir et vendepunkt og en gjenopprettelse av alt som har blitt ødelagt.

I dødsskyggene

Det er ingen hemmelighet at verden står overfor massive utfordringer. På lista finner vi blant annet klimakrise, rasisme, psykiske lidelser, krig og polarisering. I tillegg kommer hverdagsstresset og -bekymringene for fattig og for rik. Lyset kan virke fryktelig fjernt.

– Utover i salmen kommer vi til noe forfatteren beskriver som «dødsskyggens dal». Hva eller hvor er det?

– Han peker på landområder og landskap i gamle Judea, hvor en hyrde (gjeter) måtte ta med seg sauene gjennom farefulle daler. I skyggene kunne både banditter og villdyr gjemme seg.

– Hvordan kan David si her at han ikke frykter for noe ondt? Han sier også senere i salmen at «bare godhet og miskunn» skal følge ham. Men vi vet jo at smerte og ondskap er en del av tilværelsen.

– Salmen benekter ikke skyggene og mørket. Det er jo også en grunn til at han for eksempel trenger miskunn (nåde) i livet sitt. Det David uttrykker, er et protestrop hvor han nekter å la frykten for det onde styre livet sitt, sier Thomas, og tar frem noen eksempler fra vår egen tid:

– Enten det gjelder klimautfordringer, pandemier eller verdenskonflikter, så går det an å ta noe fullstendig på alvor og innse at man må gjøre noe med det, uten at frykt blir drivkraften vi navigerer livet etter.

– Hvordan kan man i dag få den samme innstillingen og holdningen, når vi står i kriser?

– David forteller om en fred som springer ut fra en relasjon med Gud, en nær og personlig relasjon som er noe mer enn bare rituelle handlinger i en gudstjeneste, forklarer han.

– Uten relasjonen mangler det en stor dimensjon, og salmen blir da nesten bare til provokasjon, selv om den er vakker og poetisk.

En dame med langt hår og hatt sitter i meditasjonstilling på en fjellskrent med en frodig dal under seg
Salme 23 setter ord på en indre tilstand av fred og hvile.

Et endelig hjem

I salmen skriver David at Gud dekker bord for ham like foran hans fiender. Det er imidlertid de færreste av oss som bruker ordet «fiende» i dagligtalen. Hvordan kan vi relatere til ordet og meningen i dag?

– Hvis man var vertskap for et gjestebud i denne kulturen, så var man også ansvarlig for sikkerheten, sier Thomas.

– I overført betydning, kan «fiende» for eksempel være omstendigheter i livet som prøver å påføre deg skyld og skam, rakke ned på din verdi og holde deg våken om natta. Det kan også være stress eller ubesvarte mailer. Midt i alt dekker Gud bord for deg på et sted av indre forsørgelse, hvile og overflod.

Pastoren forteller videre at når David forteller om Gud som salver hans hode med olje, noe som var et vanlig velkomstrituale ved festmåltider, så viser det en tjenende side ved majesteten Gud.

– Utsagnet leder også tankene til Jesus, hvor Gud ble menneske, og himmel kom til jord. Jesus kom for å tjene, og vi møter en gjestfri Gud.

– På slutten av salmen, sier David at han skal bo i Herrens hus gjennom alle tider. Hva vil det si?

– Jeg tror David snakker om familietilhørighet til Gud, at han er en del av husholdningen, og ikke en tjener som bare er i huset en viss tid, sier Thomas.

– Vi ser en sønn som tilhører hjemmet, en sønn som bor der permanent. ▪

Abonner på Krigsropet

Krigsropet er en gave til deg selv eller andre som varer hele året. I tillegg til at den støtter Frelsesarmeens viktige arbeid. Magasinet sendes ut en gang i uken.

Bli abonnent