Other Bangladesh nytt håp

Nytt håp i Bangladesh

«Fatema» fra Bangladesh mistet moren sin tidlig, og etter noen vanskelige år ble hun offer for menneskehandel. Men nå er situasjonen en helt annen, og hun ser lyst på fremtiden.

Tekst: Stine Frimann • Foto: Mark Yan / Artikkelen er hentet fra Krigsropet 7/2021
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Menneskehandlere i Bangladesh utnytter fattige og sårbare kvinner. «Fatema» var en av dem. Moren hennes døde da hun var elleve år, og da faren giftet seg på nytt, ble hun dårlig behandlet. Etter hvert arrangerte faren ekteskap for henne, men hun ble utsatt for vold fra ektemannen og kom etter en stund hjem igjen. Der gikk situasjonen fra vondt til verre. «Fatema» møtte noen i nabolaget som viste seg å være menneskehandlere, og ble tvunget ut i prostitusjon. Ved hjelp av en slektning klarte hun til slutt å rømme og kom nok en gang tilbake til farens hjem. Men denne gangen kom hun i kontakt med Frelsesarmeens arbeid for sårbare kvinner. Det forandret alt. Nå videreutvikles dette arbeidet for å gi enda flere kvinner som «Fatema» bedre hjelp, for mange kvinner i Bangladesh har en lignende historie å fortelle.

– Trolig er det mellom 140 000 og 180 000 prostituerte i Bangladesh, en del av dem helt ned i 14-årsalderen. I Dhaka foregår prostitusjon ofte i det skjulte, men Frelsesarmeen har gode kontakter og klarer derfor å fange opp sårbare kvinner og tilby hjelp, forteller leder for seksjon for internasjonal utvikling i Frelsesarmeen, Bo Christoffer Brekke.

Les mer om Krigsropet her

Frelsesarmeen har en unik posisjon ved at vi er permanent til stede i over 130 land i verden.
– Bo Christoffer Brekke, leder for Others og for Seksjon for internasjonal utvikling
To damer sitter og syr i forbindelse med produksjon til Others. De befinner seg i Bangladesh.
Frelsesarmeens rettferdig handel-konsept Others er en viktig brikke i arbeidet med sårbare kvinner, og en del av kvinnene får en inntekt gjennom å lage Others-produkter. Kvinnene får målrettet opplæring som gir dem en inngang på arbeidsmarkedet, blant annet sykurs.

Sammensatte behov

Frelsesarmeen har vært til stede i gamlebyen i Dhaka med et korps (nærmiljøkirke) og hjelpearbeid i over 30 år. Nå er behovet større enn noensinne. I et land som allerede hadde store fattigdomsutfordringer, har koronapandemien sendt millioner av nye mennesker ut i ekstrem fattigdom. Og som alltid rammes de fattigste og mest sårbare hardest, deriblant kvinner. Da koronakrisen brøt ut, satte Frelsesarmeen raskt i gang nødhjelpsarbeid, og har hjulpet 12 000 mennesker med hygieneartikler og opplæring, og over 3500 familier med mat. I tillegg er arbeidet som allerede drives for kvinner som er eller står i fare for å bli tvunget ut i prostitusjon, minst like viktig som før.

– Nå tar vi dette arbeidet et steg videre, målet fremover er å hjelpe 450 kvinner i løpet av prosjektets levetid, og nå bredere ut med forebyggingsarbeidet, sier Brekke.

– De ansatte i prosjektet har gjennomført en kartlegging av behovene for å kunne gi best mulig hjelp. Dette er en gruppe med store og sammensatte behov, forteller han.

Les flere artikler fra Krigsropet her

– De er ofte sterkt traumatiserte etter å ha vært ofre for menneskehandel. Mange har også hatt en vanskelig oppvekst og kanskje opplevd overgrep tidlig, og noen lever nå i forhold hvor de utsettes for partnervold. Derfor er første steg å tilby psykososial hjelp og støtte. Så tilbyr vi opplæring i grunnleggende ferdigheter som å lese og skrive, for mange av deltakerne har aldri gått på skole.

Neste steg er å hjelpe kvinnene med å skaffe seg en inntekt. Her er Frelsesarmeens rettferdig handelkonsept Others en viktig brikke, en del av kvinnene får en inntekt gjennom å lage Others-produkter. Men Frelsesarmeen har også et godt samarbeid med lokalt næringsliv og har kartlagt hvilke kvalifikasjoner som etterspørres. Dermed kan kvinnene få målrettet opplæring som gir dem en inngang til arbeidsmarkedet.

– I tillegg får de hjelp til ting som å styre egen økonomi og opprette en bankkonto. Vi legger en plan sammen med hver enkelt for å hjelpe dem ut i jobb, eller med å starte sin egen virksomhet. Når de er ferdige med programmet, står de ikke alene, de blir fortsatt fulgt opp, forteller han.

«Fatema» ble med i prosjektet i 2019. I løpet av ni måneder lærte hun blant annet å lese og skrive, og fikk opplæring i å sy. Hun kan nå sy mange typer plagg i tillegg til at hun syr julehjerter, stjerner og forklær for Others. Hun har fått en elektrisk symaskin, og planen videre er å sy klær hjemmefra som kan selges på et lokalt marked.

Fattigdom og kjønnsrollemønstre

Framover skal det også satses enda sterkere på forebyggende arbeid. Frelsesarmeen driver blant annet selvhjelpsgrupper for kvinner. Deltakerne i prosjektet kobles på disse hvis de vil.

– Forebygging er noe av det viktigste vi ønsker å jobbe med framover. Det er store temaer og samfunnsstrukturer som ligger bak, som fattigdom og kjønnsrollemønstre. Her er det viktig å jobbe med gutter og menn, og med likestillingspolitikk generelt. Lokale religiøse ledere er ofte viktige ressurspersoner i dette arbeidet, forteller Brekke.

For selv om Frelsesarmeen er en kristen organisasjon i et muslimsk land, samarbeider de godt med andre lokale aktører på tvers av religion.

– Frelsesarmeen har en unik posisjon ved at vi er permanent til stede i over 130 land i verden. Det hadde ikke vært lett å bare «dumpe inn» og sette i gang et arbeid
for sårbare kvinner i Dhaka, det er noe vi kan gjøre på en god måte fordi vi har vært etablert der i flere tiår.

Nå har Norad innvilget støtte til prosjektet de neste fem årene, gjennom paraplyorganisasjonen Digni.

– Det er et kvalitetsstempel på arbeidet at vi får denne støtten, det er vi veldig glade for. Norad dekker 90 prosent av utgiftene, men Frelsesarmeen må selv dekke de siste ti prosentene. Derfor er det veldig viktig at vi har nok faste givere, både til dette og andre viktige prosjekter i ulike land, understreker Brekke.