Julekampanje 5

Til kamp mot utenforskapet

Pengene som kommer inn i Frelsarmeens julegryter hjelper mennesker hele året gjennom. Nå er det ekstra mange som trenger hjelp, og Frelsesarmeen ønsker derfor å nå flere målgrupper som kan støtte arbeidet.

• Foto: Mette Randem / Tekst: Randi Bjelland / Artikkelen er hentet fra Krigsropet 49/20
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

I ulike mediekanaler og digitale plattformer får du i år møte mennesker som kan fortelle hvor mye pengene du legger i julegryta har betydd for dem. Han som har fått jobb. Familien som endelig fikk ferie i år. Gutten som fikk fritidsutstyret han trengte for å kunne fortsette med å være en del av fotballaget. I tillegg får du møte mennesker som aldri har trengt hjelp før, men som på grunn av pandemien har mistet jobben, og er nødt til å hente sin første matpose på Frelsesarmeen. Med slagordet «Gi plass til dem som havner utenfor» håper Frelsesarmeen i samarbeid med Kitchen reklamebyrå å øke givergleden landet over.

Adelheid Sæther, seksjonsleder for Frelsesarmeen innsamling, forteller at tilbakemeldinger fra korps og virksomheter i det langstrakte land viser at det i år har vært ekstra stor pågang etter mat og omsorg. Nye målgrupper, som studenter og permitterte, har tatt kontakt.

– Vi ser at det nå mot jul meldes om et enda større behov for hjelp, spesielt fra lavinntektsfamilier, aleneforsørgere, eldre, fremmedarbeidere og barn og unge. Under årets kampanje vil det derfor være viktig å få samlet inn mest mulig penger. Da må vi både fortelle om de utfordringene vi ser i samfunnet, og hvordan vi i Frelsesarmeen gir hjelp til de som trenger det. Vi vil vise giverne at pengene kommer fram og at deres bidrag betyr mye for mange. Dette gjør vi ved å dele historiene til de enkeltmennesker som ansatte og frivillige i Frelsarmeen møter. Det er gledelig å se at mange har fått ordnet opp i hverdagen sin.

Her kan du lese mer om Krigsropet

Adelheid Sæther, Frelsesarmeens innsamling.
– Vi ønsker å fortelle historiene til noen av disse menneskene som besøker oss, og vise at vi er utenfor sammen, sier Adelheid Sæther, seksjonsleder for Frelsesarmeens innsamling.

Sæther påpeker at det er viktig å få giveren til å forstå hvor mye deres bidrag betyr. Man vil også legge til rette for at det er lett å gi. Hun påpeker at tilstedeværelsen ved de over 200 julegrytene over hele landet, er unik. Selv om man også i år vil etterstrebe den fysiske tilstedeværelsen ved gryta, vil det også være mulig å gi digitalt, både via vipps, sms eller via hjemmesiden til Frelsesarmeen.

– Vi ønsker å skape forståelse for utfordringene og nå enda flere med dette viktige budskapet ved å bruke digitale kanaler, og vi har valgt Kitchen reklamebyrå som har god kompetanse på nettopp dette. De vet hvordan vi best når de ulike målgruppene, sier Sæther.

I år kommer det blant annet til å bli en film som vises på tv, og ulike kampanjer i sosiale medier.

Utenfor – sammen

Det er utenforskapet Frelsesarmeen ønsker å sette fokus på i julekampanjen. Noen av målgruppene presenteres spesielt. Barnefamilier i vedvarende lavinntekt. Barn og unge som trenger et ferie- og fritidstilbud. Eldre enslige og minstepensjonister, samt personer som trenger hjelp på grunn av endret livssituasjon, enten i akutt eller langvarig krise.

Sæther forteller at mange av dem som oppsøker Frelsesarmeen er i en livskrise. Det kan være at de har mistet jobben, har hatt et samlivsbrudd, eller har opplevd andre brutte relasjoner. Det kan også være mennesker med rusproblemer, eller som er i ettervern.

– Vi ønsker å fortelle historiene til noen av disse menneskene som besøker oss, og vise at vi er utenfor sammen. Vi vil skape det fellesskapet folk savner i hverdagen, og oppfordringen er å gi en plass til de som havner utenfor; Gi håp – i ei gryte.

Frelsesarmeens julekampanjefilmer.
Ingen av profilene i Frelsesarmeens julekampanjefilmer er stereotypiske. Det er et bevisst valg, for å vise at det er deg og meg det handler om.

Hun er veldig bevisst på at innsamlingen må henge sammen med Frelsesarmeens verdier.

– Kitchen er veldig flinke til å videreformidle våre verdier på en god måte. I kampanjefilmene skal vi ha med mennesker som har en god relasjon til Frelsesarmeen. De er eller har vært i en sårbar situasjon, men de er likefullt sterke mennesker som har reist seg og kommet seg videre i livet, sier Sæther.

Frelsesarmeen og Kitchen har valgt å skjerme de mest sårbare, som tunge rusavhengige.

– Det er litt uverdig å vise fram folk når de har det som verst, selv om vi jo vet at det er slike bilder som får folk til å gi mest. Vi ønsker å dele de gode historiene, effekten av alt det gode arbeidet vi har gjort.

Julekampanjen ønsker å viske ut skillet mellom «vi som klarer oss bra» og «de som trenger hjelp», slik det er lett å tenke. Budskapet er at alle kan havne i en situasjon lik de historiene som vises fram i kampanjen.

– Det er stadig flere som har mistet jobben og kontrollen over økonomien, og må gå til Frelsesarmeen for å få hjelp. Vi har for eksempel en historie der en fagforeningsansatt tok med seg noen av sine permitterte kollegaer til Frelsesarmeen på Raufoss. De permitterte syntes det var så skamfullt å be om en matpose, men det var lettere når de ikke måtte gjøre det alene. Det endte med at bedriften de var ansatt i ga over 150 000 kroner til Frelsesarmeen. Det er et sterkt eksempel på hvor fort livet kan snu. En dag er det du som hjelper til, neste dag er det kanskje du som trenger hjelp.

Trenger hjelp i vanskelige, økonomiske tider.
Trenger hjelp i vanskelige, økonomiske tider.
– Livet snur så fort. En dag er det du som hjelper til, neste gang er det kanskje du som trenger hjelp, sier Adelheid Sæther.

Vil åpne hjertene

Carina Ilado, konsulent i Kitchen, forteller at Frelsesarmeens julekampanje har vært en intenst og spennende prosess.

– Det har vært et veldig godt samarbeid med Frelsesarmeen, og vi setter veldig pris på å få være med på å utvikle julekampanjen.

– Hvordan jobber dere for å nå ut til nye mennesker?

– Vi gjør en kartlegging, basert på Frelsesarmeens kunnskap. Så går vi ut i markedet og gjør innsiktsarbeid. Det handler om mottakeren, hva de tenker og føler og hvordan man best når ut til dem. Så ser vi på ulike utfordringer og hvordan det påvirker givergleden.

Hun påpeker at det alltid er viktig å bevare DNA-et til de organisasjonene Kitchen jobber med. Folk skal kjenne Frelsesarmeen igjen i kommunikasjonen i julekampanjen.

– Frelsesarmeen er en veldig sterk merkevare som er likt av mange, og da må vi foredle det godt og videreformidle det. Vi har et behov for å nå bredt, og må nå ut til nye målgrupper for å fylle på giverbasen. Derfor flyttes en god del av fokuset over på digitale kanaler, rett og slett fordi verden har blitt slik.

Hun mener det viktigste når det gjelder å få folk til å støtte bistandsarbeid, handler om å få folk til enten å le eller gråte, føle og tenke.

– Vi skal åpne hjertene til folk, slik at de også ser det store i å få være med og hjelpe dem som trenger det mest.

Det er en stor utfordring i et samfunn der folk påvirkes i mindre og mindre grad av reklame. Konstruerte, «følesesladde» historier som skal selge alt fra middagsmat til tannpasta, gjør ikke lenger inntrykk, men oppfattes som støy.

– Hvis du tar bort 85 prosent av alle budskap folk møter gjennom reklame hver dag, så vil de ikke merke det engang. Derfor etterstreber vi hele tiden å fortelle ekte historier.

Denne muligheten vi har nå, der vi har med «ekte mennesker», vil gi sterke historier. De må vi forvalte med respekt. Vi tar også personvernet på alvor, og vi har ikke med barn.

– Hvordan verne om enkeltmennesket og samtidig appellere til størst mulig giverglede?

– De som er med i filmen skal bli framstilt på en god måte. Vi stakkarsliggjør dem ikke, men ved at de forteller sine historier, bidrar de til å åpne folks hjerter.

– Hvordan formidler dere at Frelsesarmeen er en kristen organisasjon på en måte som ikke er fremmedgjørende?

– Vi har tatt tak i det som handler om nestekjærlighet. Vi bruker det i form av tekster og sangen Stille natt som er et bærende element. Suppe, såpe, frelse er fremtredende gjennom hele kampanjen. Frelsesarmeen har så høy kjennskap blant folk, så i selve skjoldet ligger det mange kristne verdier allerede, sier Ilado.

Så flere kan få hjelp

Carina Ilado påpeker at ingen av profilene i filmen er stereotypiske. Det er et bevisst valg for å vise at det er deg og meg det handler om.

– I tillegg bruker vi dette helt konkret i tekstgrunnlaget. Vi forteller at det er veldig tungt for flere enn du tror. – Du ser ikke nødvendigvis alle som trenger hjelp, men nettopp derfor er det viktig at man donerer til Frelsesarmeen, forklarer Carina Ilado, konsulent i Kitchen.

Hun forteller at det er viktig å bruke Frelsesarmeens egne representanter i kommunikasjonen, fordi uniformene og logoen er veldig gjenkjennelig for folk.

– Det som er fantastisk med Frelsesarmeen, er at den har mange engasjerte lokallag som gjør en kjempejobb. Å få kommunisert at Frelsesarmeen jobber lokalt og nært, er en veldig takknemlig oppgave for oss. Så håper vi lokallagene liker det vi har laget, slik at de står stolte ved grytene og føler at de har en fin julekampanje. Vi tror også at det er viktigere enn noen gang å være til stede i bybildet. Færre har penger i lommene, men bare det å møte et blikk ved grytene, er veldig positivt.

Hun vet at mange organisasjoner i disse dager får samlet inn mindre penger enn de trenger. Ilado håper å kompensere ved å bruke en mediemiks, og ved å få en god balanse mellom tradisjonelle og nye innsamlingskanaler. Hun har stor tro på at årets julekampanje vil føre til at enda flere vil kunne få hjelp gjennom Frelsesarmeen.

– Det føles som en ære å få være med på Frelsesarmeens julekampanje. Teamet på Kitchen som jobber med dette, er veldig motiverte og veldig stolte over resultatet.

Julekampanje 2
– Du ser ikke nødvendigvis alle som trenger hjelp, men nettopp derfor er det viktig at man donerer til Frelsesarmeen, understreker Carina Ilado, konsulent i Kitchen. Bildene er fra årets julekampanje og understreker nettopp dette.

Julegryta - Frelsesarmeens innsamlingsaksjon i desember

– I Norge blir julegryta satt ut for 120. gang i år. Til sammen over 250 gryter er å finne over hele landet.

- Gjør det mulig å hjelpe i form av mat, klær, fyringsved, ferie- og fritidstilbud, veiledning og samtaler, sosiale møteplasser eller annen økonomisk hjelp.

- Hjelper blant annet barnefamilier, aleneforsørgere, minstepensjonister, ensomme eldre og mennesker med rusproblemer.

- Man kan også støtte julegryta på Vipps på #2309

- Gryta er en lokal innsamling der midlene som samles inn brukes av Frelsesarmeen lokalt.

- Bidragene brukes i Frelsesarmeens sosiale arbeid i Norge året igjennom.

Gi håp i ei gryte

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?

Andre måter å gi på:
Vipps til 2309
Gi et bidrag til kontonummer 3000.15.07350