Seiling. Regattaseiling.
Alt om vårt arbeid med rusomsorg

Frisk seilas

Underveis og etter rusbehandling kan det være vanskelig å finne nye, rusfrie arenaer. Frisk seilas tilbyr et godt og trygt miljø med fokus på seilsport, samhold og mestring.

Med tidligere landslagstrener, Jan Steven Johannesen, og seilentusiast, Knut Erlend Hjorth-Johansen, får lag fra ulike byer i Oslo og omegn undervisning i regattaseiling på ukentlig basis. Formålet med Frisk seilas er å forebygge rus og å hjelpe mennesker med rus- og/eller psykiatri-bakgrunn.

Gjennom seilopplæring ønsker vi å tilby:

  • en arena hvor man kan utvikle seg selv
  • en god gruppefølelse
  • en målsetting for hver enkelt og en framtidsmotivasjon
  • økt tro på seg selv gjennom å lære noe nytt i et rusfritt og sunt miljø
  • mestringsfølelse og nye opplevelser
  • distanse til hverdagens utfordringer
Jeg har gått hele livet uten å føle at jeg har fått til noe. Endelig føler jeg virkelig at jeg mestrer noe.
– Linda
Å bli rusfri skal jeg klare på egenhånd, men å få troa på meg selv, det fikk jeg gjennom Frisk seilas.
– André
Friskt seilas 7jpg Bergerbåten
Friskt seilas 5 Bergerbåten
Colin Archer-skuta – Frisk Seilas sin nye stolthet. (Foto: Mette Randem)

Hvorfor har Frisk seilas så god effekt?

På seilkurset får deltakerne en pause fra hverdagens utfordringer, de lærer noe nytt, og de møter mennesker i samme situasjon.

I en seilbåt kreves fokus fra alle. Om ikke de ombord er skjerpet, får alle medseilerne straks kjenne effekten av det: En bom i hodet eller en velt merkes godt. Vi fokuserer derfor mye på god kommunikasjon og gjensidig respekt.

Kurset gir rom for å gjøre feil, men gir også stor mestringsfølelse.

Lederne møter deltakerne med varme og alvor. Vi underviser i seilsporten med utgangspunkt i at alle mennesker har et stort læringspotensial uansett forkunnskap. Her blir det ukjente kjent for alle. Slik etablerer vi gode relasjoner og tillit.

Etter seilingen, blir det ofte kaffe og en god prat.

Les mer i artikkelen om Frisk seilas

Hele uka sliter jeg, men på fredagene får jeg fri. Fra jeg våkner til jeg legger meg, tenker jeg på seiling.
– Thomas
Seiling i Oslofjorden. Kurs i regattaseiling.
Undervisning i regattaseiling for mennesker med rus-/psykiatribakgrunn. Rusfritt miljø.
Seiling er en ny opplevelse for deltakerne på Frisk seilas. Kanskje kan det åpne for en ny interesse, nye opplevelser og gi et nytt nettverk? For noen kan kurset også være viktig i prosessen med å holde seg unna rus i fremtiden.
... og den varme klemmen. Den holder meg oppe fra uke til uke.
– Annika

Samarbeidspartnere

Hansen Protection
Bidrar med seiltøy og vester til mannskap og deltakere i Frisk seilas.

Moss havn

Bidrar med båtplass til Catherine Booth II og våre RS21-seilbåter.

Frisk seilas er finansiert av Helsedirektoratet


KONTAKTINFO FRISK SEILAS


Frelsesarmeens rusomsorg, Frisk seilas

Strandpromenaden 171 og 179, 1516 Moss
Mobil: 48 20 60 31

RELATERTE SAKER