Regnbuen barnehage Annette Gilbrant før koronatid
– Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger virksomhetsleder Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.

Sterkt bekymret for streikerammede småbarn

Oppdatering 26.1: Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd i streiken om overenskomst 453 og 536 i private og ideelle omsorgs-bedrifter og streiken avsluttes.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Opprinnelig tekst 11. januar:

– Umulig å opprettholde tilbudet til barn med spesielle behov eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker, sier Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.

– Vi er sterkt kritiske til at man velger å bruke barnehager som lønnskamparena under en pandemi, og dessuten i så stor grad at det blir umulig å opprettholde tilbudet til barn med spesielle behov eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker, sier Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.

Fagforbundet har tatt ut 80 av alle sine medlemmer i landet i streik. Hele 31 av disse er ansatt i Frelsesarmeens barnehager, og 17 i en enkelt barnehage. Dette betyr at 21 prosent av alle som Fagforbundet har tatt ut i streik i alle aktuelle virksomheter, arbeider i Frelsesarmeens barnehage «Regnbuen» i Alna bydel i Oslo. Der har de tatt ut 100 prosent av de organiserte ansatte.

– Som en del av den nasjonale dugnaden under pandemien legges det jo ellers svært stor vekt på betydningen av å holde skoler og barnehager åpne. Partene må derfor tilbake til forhandlingsbordet umiddelbart, sier hun.

Hun legger til: – To av barnehagene våre har fått så store uttak av ansatte, at det ikke engang vil være mulig å opprettholde tilbudet til alle barn med spesielle behov, eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Men nå er det jo hele samfunnet og spesielt barnehagene i en unntakssituasjon, hvor det også kan og bør reises spørsmål om innvirkningen på barnas liv og helse.
– Annette Gilbrant, virksomhetsleder i Frelsesarmeens barnehager

Pandemien gir helt spesielle utfordringer

Allerede før dette skjedde var både barn og ansatte i landets barnehager under et enormt press på grunn av pandemien, hvor hver eneste dag er en kamp for å klare å ivareta barnas behov for omsorg og nærhet med mye fravær, kohorter og karantener.

– I tillegg til barna som har ekstra ressurser knyttet til seg fordi de har spesielle behov, er det godt kjent at det også er mange andre barn som har spesielt behov for barnehagens stabilitet i disse tider, påpeker Gilbrant.

Noen småbarn vil for eksempel nå oppleve at det ikke er noen kjente på jobb, for på grunn av pandemien er det allerede mindre utveksling av ansatte på tvers mellom avdelinger.

– Vi stiller oss derfor sterkt kritisk til at man i praksis bruker barna i lønnskamp i en situasjon som dette. I en normalsituasjon ville vi selvsagt akseptert at også barnehager blir tatt ut selv om det medfører ekstra utfordringer for småbarnsfamiliene. Men nå er det jo hele samfunnet og spesielt barnehagene i en unntakssituasjon, hvor det også kan og bør reises spørsmål om innvirkningen på barnas liv og helse, sier Gilbrant.

Annette Gilbrant Frelsesarmeens barnehager
– I tillegg til barna som har ekstra ressurser knyttet til seg fordi de har spesielle behov, er det godt kjent at det også er mange andre barn som har spesielt behov for barnehagens stabilitet i disse tider, påpeker Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager. Her avbildet i uniform da Gilbrant også er soldat i Frelsesarmeen.
– Det som nå skjer gjennom denne streiken, setter barna i en enda verre situasjon enn det ville ha vært på rødt nivå.
– Annette Gilbrant, virksomhetsleder i Frelsesarmeens barnehager

Verre enn rødt beredskapsnivå

Oslo kommune har allerede vektlagt tydelig betydningen av å holde barnehagene åpne under pandemien, ved ikke å gå fra gult til rødt beredskapsnivå slik nabokommunene har. Begrunnelsen var at konsekvensen ville potensielt være så store for barn.

– Rødt betyr ikke stenging, men har veldig alvorlige konsekvenser spesielt i en by som Oslo med så store sosiale ulikheter mellom barn og familier, uttalte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, til Aftenposten.

– Det som nå skjer gjennom denne streiken, setter barna i en enda verre situasjon enn det ville ha vært på rødt nivå. På rødt nivå har alle barna tilbud om plass, men færre kontaktpunkt og mindre oppholdstid. Nå er det imidlertid rundt 70 barn som ikke får komme i barnehagen i det hele tatt, hvorav 50 barn rammes bare i Oslo, forteller Gilbrant.


Respekterer spillereglene – kritiserer vurderingene

Frelsesarmeen er opptatt av å ivareta gode arbeidsvilkår for sine ansatte og respekterer spillereglene i arbeidslivet.

– Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger Gilbrant.