Leger gatehospitalet korona
Frelsesarmeens gatehospital er en av mange virksomheter som holder hjulene i gang, med tilpasset forsterket behov for smittevern. • Foto: NTB/Heiko Junge

Se hva vi gjør nå under koronakrisen

Frelsesarmeen tar del i den nasjonale dugnaden i forbindelse med koronautbruddet. Vi gir hjelp til de mest sårbare blant oss, og møter også nye behov.

• Foto: NTB / Heiko Junge
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Verden over er Frelsesarmeen engasjert i koronakrisen.

– Frelsesarmeens arbeid fortsetter midt oppi utbruddet av Covid-19, tilpasset hverdagen og behovene vi ser fra dag til dag, forteller Geir Smith-Solevåg, kommunikasjonssjef i Frelsesarmeen.

– Vi ser særlig at sårbare grupper får spesielle utfordringer når de vanlige hjelpetiltakene stenger ned. Vi merker også flere steder økt pågang fra nylig arbeidsledige og ensomme, forteller han.

Møter mange nye

Frelsesarmeen på Rodeløkka er ett av stedene som stadig holder åpent for mennesker med behov, men tilpasset den nye virkeligheten.

– På én dag hadde vi flere nye besøkende enn vi vanligvis har i løpet av en hel måned, forteller lederen, kaptein Irene Mathisen.

Se henne i arbeid og hør hva besøkende sier i videoen nedenfor.

Holder hjulene igang

Gatehospitalet, Feltpleien i Urtegata samt alle botilbudene innen rusomsorg, eldreomsorg og barne- og familievern har tilnærmet normal drift.

– Sår gror jo ikke noe bedre under koronakrisen enn ellers; folks grunnleggende behov må møtes som vanlig. Vi strekker oss derfor langt for å opprettholde tjenestetilbudene så langt det er overhodet mulig, sier Geir.

Gatehospitalene tilbyr tilrettelagt sykehusbehandling for mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet.

Gatehospitalet under koronakrisen
Frelsesarmeens lege lytter på lungene til en pasient ved Gatehospitalet. Hun har kreft og er rusavhengig. Gatehospitalet som er drevet av Frelsesarmeen, er et sykehustilbud til folk med rusavhengighet. Mange av dem i risikogruppen for å bli alvorlig syke av koronaviruset. Foto: NTB / Heiko Junge.

Bekjemper brakkesyke hos barnefamilier

Landet rundt har Frelsesarmeens barne- og ungdomsaktiviteter forsøkt å finne nye måter å møtes på. Det har resultert i gamingtreff såvel som i småbarnssang via app. Mange foreldre opplever det krevende å holde opphavet i ånde gjennom store deler av døgnet, særlig når de vanlige møteplassene har blitt utilgjengelige.

– Vi tenkte at et virus skal ikke få stoppe kontakten, forteller korpsleder Signe Marie Veshovda i Ålesund. – Onsdag samlet vi oss digitalt på storskjerm, og det var utrolig kjekt å se hverandre igjen!

Småbarnssang på app Ålesund
I Ålesund møtes småbarnssanggruppa via appen Houseparty.

I Egersund har korpsleder Ester Danielsdottir van Gooswilligen tatt initiativ til en teddybjørnjakt i nabolagene, som raskt har bredt om seg. Les mer her.

Smilende dame titter ut av vindu sammen med teddybjørner.

Digitale gudstjenester

Mange steder i landet tilbyr Frelsesarmeen gudstjenester via stream. Det går på rundgang hvem som har ansvar for den "nasjonale" sendingen fra søndag til søndag, og 29. mars er det Frelsesarmeens barn og unge som står for dette.

Gudstjenesten blir sendt via deres Facebook-side her.

Matutdeling på gateplan

Etterhvert som kafeer og væresteder måtte stenge ned av smittevernhensyn, ble det raskt identifisert behov for å kunne opprettholde tilbud om mat for vanskeligstilte på andre måter. En egen matvogn ble fraktet inn til hovedstaden, for å kunne formidle næringsrike matpakker fra Frelsesarmeens sentralkjøkken. Stedet er Eika ved Elgsletta på Grønland.

– Vi ser dette er en svært krevende situasjon for mange, forteller koordinator for innsatsteamet i Oslo, major Knut Haugsvær.

– Noen av de vi prater med, ser ingen utvei om dagen. Det er tøft å høre, og vi forsøker å gi trøst og håp, forteller han.

Han forteller at det dessuten kommer nye grupper mennesker til oss for å be oss om mathjelp.
– Vi er kanskje vant til å se mennesker fra gatemiljøet komme for å få matposer, men i dag la jeg spesielt merke til en mann som kom med barnet sitt på armen for å be om mat.

– Mange er bekymret for om det er nok mat å dele ut?
– Frelsesarmeen i Oslo er blant de heldige som har nok matforsyninger, både gjenneom Matsentralen og eget storkjøkken.

Fyrlyset matutdeling22 1890713952 low res
Matutdelingen i Oslo foregår nå etter bestemte regler ut fra en matvogn. Bildene er av denne utdelingen, som skal betjene alle som har behov i Oslo.
Matutdelingen i Oslo foregår nå etter bestemte regler ut fra en matvogn. Bildene er av denne utdelingen, som skal betjene alle som har behov i Oslo.
Matutdelingen i Oslo foregår nå etter bestemte regler ut fra en kantinevogn. Den skal betjene alle som har behov i Oslo. Foto: Kristianne Marøy/Frelsesarmeen

Etablerte nasjonal hjelpetelefon

Med utgangspunkt i en allerede eksisterende telefontjeneste på Slumstasjonen i Oslo, har Frelsesarmeen etablert en nasjonal tjeneste hvor folk kan ringe.

– Ekstra mange føler de er alene med tankene sine nå, og det er viktig å ha noen å dele med.

Følger opp migranter

Frelsesarmeen er i tett kontakt med fattige tilreisende, ikke minst gjennom arbeidet med akuttovernattinger i kalde vintermåneder, og Migrasjonssenteret vårt Majorstua i Oslo.

– Vi vet at 80–100 ble sendt med fly til Romania. Men mange er også igjen her uten jobb og uten noe sted å dra. Vi holder øye med dem som er igjen her, mange er i en fortvilet situasjon. Vi har patruljer ute for å fange opp det som skjer, både med rusmiljøet og med migranter, sier Knut.

Han presiserer at ting forandrer seg veldig fort om dagen og at utfordringer fort kan endre seg.

– Og det må vi bevege oss etter, sier han.

Trenger du hjelp?

Rundt omkring i landet bidrar virksomhetene på forskjellige måter med matutdeling, trivselstiltak, telefontjeneste og gudstjenester/sendinger på nett for å nevne noe.

Finn din lokale Frelsesarmeen for å høre hvordan, når og hvor de kan hjelpe deg.

En smilende frelsesoffiser ser i kameraet og bærer matkasse fra det nederlandske forsvaret.
Løytnant Ida Amelie Meyes er veldig takknemlig for hjelpen fra det nederlandske forsvaret.
Matutdeling moss
89977912 532096681018478 5110465166126874624 n
Matutdeling hveita trondheim
Frelesarmeen har hatt matutdeling flere steder i landet.

Frelsesarmeens barn og unge
Følg @frelsesarmeensbarnogunge på Instagram eller på Facebook! FAbU arrangerer mange treff digitalt, og de legger fortløpende ut hva som skjer på Instagram.
Her er Twitch-kontoen deres: https://www.twitch.tv/frelsesa...