49972726473 5276f3fbc4 b

Vil du støtte sårbare grupper i India?

Utsatte grupper i hardt covid-rammede India trenger hjelp.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Slik hjelper vi

Frelsesarmeen fortsetter å hjelpe over hele landet ved å tilby behandling til covid-pasienter gjennom egne sykehus og klinikker, samt gjennom å bistå med vaksinering og møte umiddelbare behov for de mange mennesker som er rammet av de økonomiske konsekvensene av krisen. Les mer om det her.

En ny bølge med covid-smitte og dødsfall rammer nå India hardt. De siste dagene har over 400 000 smittetilfeller og opp mot 4000 dødsfall blitt registrert hver dag, og det fryktes at mørketallene er store.

Her hjelper vi

I delstaten Tamil Nadu sør i India har Frelsesarmeen drevet sykehuset Catherine Booth Hospital siden 1893. Sykehuset har klargjort 40 sengeplasser for covid-19-pasienter og er i full gang med å behandle smittede. Samtidig jobber teamet på Catherine Booth med å møte øvrige behov til lokalbefolkningen, med fokus på de sårbare gruppene som er hardest rammet av situasjonen.

Frelsesarmeen i Norge er blitt bedt om å gi ekstra støtte til dette arbeidet nå.

Disse får hjelp

En av de særlig utsatte målgruppene som sykehuset har jobbet med over flere tiår – i lang perioder med støtte fra Norge (og Norad) – er personer som lever med hiv/aids, blant dem enker og barn. På grunn av krisen og nedstengningen som myndighetene nå har iverksatt, blir sårbare grupper som dette enda mer utsatte.

Svært mange av kvinnene i denne gruppen er aleneforsørgere og arbeider i uformell sektor. De er avhengige av daglig lønnet arbeid, og har dermed veldig lite sikkerhetsnett når de plutselig er forhindret fra å jobbe. Samtidig har kostnader til både daglige behov og nødvendige helsetjenester økt.

I mange av landsbygdene har skolebarn vært avhengige av varmmat servert på skolene. Disse måltidene uteblir nå som skolene også er stengt, noe som særlig går utover de mest sårbare barna.

Teamet på Catherine Booth klargjør derfor også utdeling av mat og nødvendige hygieneartikler til 227 av de mest sårbare familiene som Frelsesarmeen er i kontakt med gjennom støttegrupper for hiv-positive i Tamil Nadu.

51141857582 c085aa8677 c
49972726603 965340b1fd b