Ukraian 5944 beh

Frelsesarmeen trapper opp innsatsen for ukrainere på flukt

Vil være til stede for mennesker i nød.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Frelsesarmeens lokalt ansatte og frivillige i Ukraina og omkringliggende land har vært på plass med vann, mat, husly, praktisk bistand og nødvendig omsorg for mennesker i nød fra krigens første dag. Også her hjemme i Norge er vi til stede for de mange som har flyktet fra krigens redsler.

Med din støtte kan vi hjelpe flere

Hvor ofte vil du gi?
Hvor mye vil du gi?

Drifter akuttmottak i Kongsberg

I Norge har Frelsesarmeen tatt over driften av Kongsberg akuttmottak. Det er et av de største mottakene i landet med en kapasitet på 700 mennesker. Mottaket skal være et godt sted å være for mennesker i en svært vanskelig livssituasjon. Vi vil derfor konsentrere oss om å ta vare på flyktningene som kommer på en best mulig måte og møte deres behov. Gjennom et godt samarbeid med Kongsberg kommune vil det bli tilbud om skole, voksenopplæring, helsetjenester og tilbud for barna. Vi vil også samarbeide med frivillige organisasjoner om aktiviteter for beboerne.

Væresteder – aktiviteter – fellesskap i Norge

Vi ønsker å være medmennesker og tilby det vi kan der vi er. Tilbudene vil variere fra sted til sted ut fra bemanning, aktiviteter og kapasitet. Men allerede har Frelsesarmeen på små og store steder over hele landet åpnet sine dører for ukrainere på flukt. Fra Kirkenes i nord til Flekkefjord i sør har mange mennesker blitt møtt med mat, praktisk hjelp, inkluderende fellesskap og språkopplæring. Til dette arbeidet har Frelsesarmeen opprettet et hjelpefond som gjør at våre lokale enheter i Norge raskt kan iverksette tiltak for å møte behov de ser.

Du kan også hjelpe på VIPPS 2309 eller gi til konto 3000 42 00000.
Alle midler går uavkortet til hjelpearbeidet for ukrainere i Norge, Ukraina og i nabolandene.

Bilder fra kafé for ukrainske flyktninger som mottar hjelp fra Frelsesarmeen.
Bilder fra kafé for ukrainske flyktninger som mottar hjelp fra Frelsesarmeen.
Bilder fra kafé for ukrainske flyktninger som mottar hjelp fra Frelsesarmeen.
Bilder fra kafé for ukrainske flyktninger som mottar hjelp fra Frelsesarmeen.
Bilder fra kafé for ukrainske flyktninger som mottar hjelp fra Frelsesarmeen.
Bilder fra kafé for ukrainske flyktninger som mottar hjelp fra Frelsesarmeen.