Jeremy thomas MPRXKHV WWU unsplash
Alt om vårt arbeid med barne- og familievern

Hvem kan bli fosterforeldre?

Takk for at du vurderer å bli fostermor eller fosterfar. Vi vet at spørsmålene kan være mange - se ofte stilte spørsmål her.

Har du plass til en til? Kontakt oss gjerne!

Hva innebærer det å være et forsterket fosterhjem?

Alle våre fosterhjem er forsterket, også kalt familiehjem. Dette betyr at en av fosterforeldrene er hjemmeværende på heltid/deltid med lønn, for å kunne ivareta fosterbarnet. Fosterbarnet har da behov for ekstra oppfølging, utover hva et ordinært fosterhjem kan tilby.

Fordelen er at du kan jobbe hjemmefra, og en fleksibilitet og frihet til å styre mer over egen hverdag, samtidig som at det er helt greit at jobben blir en "livsstil" for deg og evt. din familie.

Hvis dere er to voksenpersoner, og den ene av dere ønsker å være hjemme med barnet på heltid, så må begge likevel ha som utgangspunkt at dere har et felles ansvar for fosterbarnet.


Må man ha relevant utdannelse for å bli fosterforeldre?

Nei. Vi leter etter deg/dere som har lyst til å bli fosterforeldre, og som ønsker å ha stor betydning i et barns liv. Kanskje har du et eget håndlag med barn og unge, uten noen spesiell utdannelse. Eller kanskje er du lærer eller har sosialfaglig bakgrunn som ønsker å bruke din erfaring og ditt engasjement på en annen måte?


Hva slags personlige egenskaper leter dere etter hos fosterforeldre?

Vi leter etter deg/dere som har lyst til å bli fosterforeldre, og som ønsker å ha en stor betydning i et barns liv. Det er viktig for oss at fosterbarnet får fosterforeldre som er utholdende, god på å takle uforutsette hendelser, evner å forstå hvordan andre har det, gode på å følelsesregulere seg selv og fosterbarnet og god på å seg selv utenfra som voksen og forstå barnet innenfra.

Vi ser også etter fosterforeldre som synes det er spennende å tilegne seg ny kunnskap. Vi er spesielt opptatt av å gi kunnskap og forståelse til fosterforeldre om hvordan traumer kan ha påvirket barnets utvikling, hvilke smerteuttrykk de har og hvordan de best møter barna. Fosterforeldrene er det viktigste "verktøyet", hvor gode og varme relasjoner kan bidra til en positiv utvikling og heling.

Fosterforeldre må også ha gode samarbeidsevner. Dette er viktig for å kunne være en god bidragsyter til å ivareta nettverket rundt fosterbarnet - og jobbe sammen for barnets beste. Dere må jobbe tett med fosterhjemskoordinatoren, barnevernstjenesten, og i mange tilfeller også med fosterbarnets biologiske foreldre. Det vil også være behov for å samarbeide med andre hjelpeinstanser og fagfolk, som barnehage, skole eller fritidsordning - akkurat slik det er med egne barn.

Vi får ukentlig inn forespørsler for barn som trenger et hjem
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen

Hva slags alder bør fosterforeldre ha?

Noen lurer kanskje på om de er for gamle - eller for unge. Vi tenker at fosterforeldrenes alder bør være tilpasset barnets alder, slik at de normalt kunne vært barnets foreldre. Men dette er ikke et absolutt krav. Noen ganger blir det vurdert som den beste løsningen at dere for eksempel er unge og likevel blir fosterforeldre for ungdom.

Fosterforeldre må ha en alminnelig god helse. Det betyr ikke at du er utelukket dersom du har helsemessige plager. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle om hvorvidt helseutfordringer kan tenkes å få betydning for din totale evne og mulighet til å gi fosterbarnet tilstrekkelig god omsorg og trygghet.


Jeg/vi har andre barn. Hvordan stiller dette seg?

For noen fosterbarn er det best å være fosterfamiliens eneste barn. For andre fosterbarn vil det være best å vokse opp i en familie med flere barn. Dette blir vurdert før fosterbarna blir plassert i fosterhjem.

Som regel ønsker vi at eventuelle biologiske barn er to år eldre enn fosterbarnet. I de fleste tilfeller betyr dette at eventuelle egne barn er ungdommer eller ute av "redet".


Hvilken betydning vil en endring i livssituasjon ha?

Av hensyn til fosterbarnet, så ser vi etter fosterforeldre som holder sammen og som har en stabilitet i samlivet sitt.

Det er også viktig at dere har tenkt gjennom mulige endringer i livssituasjon før dere blir fosterforeldre - som flytting, graviditet, usikkerhet rundt egne barn eler andre store endringer i livssituasjonen. For single fosterforeldre, kan endring i sivilstatus ha konsekvenser for fosterbarnet.

plakat fosterhjem
Disse barna trenger masse varme, og fosterforeldrene må være villige til å slippe dem helt inn på livet
– Annika Brevik, enhetsleder Fosterhjem i Frelsesarmeen

Er det krav til inntekt eller størrelse på boligen?

Nei, det er ingen krav til størrelse på inntekt eller boligstandard, men den totale økonomien og boligforholdene må ikke virke hemmende på fosterbarnets utviklingsmuligheter. Du må imidlertid kunne tilby fosterbarnet et eget soverom.


Hvilke tidligere forhold ses på i vurdering av fosterforeldre?

Dere må ha god vandel og kunne legge frem tilfredsstillende politiattest, jf. Fosterhjemsforskriften. Politiattesten viser om en person er siktet, tiltalt, ilagt forelegg eller dømt for brudd på straffelovens bestemmelser om seksuelle overgrep mot barn.

Også andre forhold, som for eksempel volds- eller narkotikaforbrytelser, vil tas med i en vurdering.


Hva slags opplæring og oppfølging får fosterforeldre?

Vi strekker oss langt for å ivareta fosterbarnet og fosterforeldre. Vi tilbyr 24-timers tilgjengelighet, 365 dager i året.

Vi er opptatt av å gi god opplæring i forkant av plassering, og bistår fosterforeldre med kompetanseheving tilpasset fosterbarnets behov. Hver fosterfamilie får en fosterhjemskoordinator, som sørger for god veileding og oppfølging. Vi har også avtaler med eksterne aktører som kan gi individuell veiledning.


Hva er PRIDE-kurs?

Forsterkede fosterhjem må være godkjente som familiehjem/fosterhjem, og gjennomføre PRIDE-opplæring (Parent Resources for Information, Development and Education). Kurset har en varighet på 4-5 dager, og gjennomføres ved forelesninger, gruppediskusjoner og realistiske øvelser.

På kurset gjennomgås tema som er aktuelle for å bli et familiehjem. Gjennom kurset blir dere forberedt både intellektuelt og følelsesmessig for deres kommende oppgave. Dere får også opplæring i vårt fagsyn og prosedyrer. Dersom dere blir fosterforeldre hos oss, ønsker vi også etter plassering å kunne tilby dere andre relevante kurs.


Hva slags godtgjørelse og utgiftsdekning får fosterforeldre?

Godtgjørelse blir fastsatt etter relevant utdanning og erfaring, les mer om arbeidsgodtgjørelse (lønn) her.
Fosterhjemmet tilbys pensjonsavtale, og får dekket utgifter som (etter KS-satser):

  • matvarer
  • klær og sko
  • Hygiene
  • sport, lek og fritid
  • møbler og husholdningsartikler
  • støtte til boutgifter?
  • reisekostnader
  • telefon/mediabruk
  • bidrag til feriereise


Les også:
Fosterhjem og beredskapshjem

Se også vår stillingsutlysning: Vi søker fosterforeldre


Kontakt oss gjerne!


Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon 40 00 10 86, eller via e-post.

Du kan også legge igjen navn og nummer i skjemaet nedenfor - så kontakter vi deg.

Familiehjem prosess illustrasjon fosterhjem fosterbarn fosterforeldre frelsesarmeen
fosterhjem, fosterforeldre

Torfinn og Bente har aldri angret på valget

I 24 år har Torfinn (62) og Bente (49) viet livet sitt til de barna som andre av en eller annen grunn ikke makter å ha boende hjemme.

Les mer

RELATERTE SAKER