Ung kvinne står inne på et kjøkken og smiler. I bakgrunnen sees både Frelsesarmeens logo og en kvinne som ordner noe på kjøkkenbenken.
ET OSLO-FENOMEN: – Dialyseavdelingene i Oslo hadde plutselig veldig mange av Frelsesarmeens rusomsorgs brukere som pasienter. Det er ikke meldt om samme tilstander andre steder, dette er spesielt for hovedstaden. Ingen vet helt hvorfor det er slik, sier sykepleier og phd.-kandidat Anette Fredriksen ved Gatehospitalet.

Forsker på nyresykdom blant Oslos rusavhengige

Hvorfor er det så mange med en rusavhengighet i hovedstaden som også har nyresykdom? Det ønsket Frelsesarmeens Gatehospital å finne ut av, og startet et forskningsprosjekt i samarbeid med Akershus universitetssykeshus (Ahus).

• Foto: Hanne Rebecca Nilsen / Tekst: Randi Bjelland / Artikkel hentet fra Krigsropet nr. 9, 2024
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post
Det er gjort lite forskning fra før, men man tror sykdommen kan ha sammenheng med langvarige og ubehandlede infeksjoner, noe man kan få etter å ha satt bomskudd eller som følge av kroniske sår.
– Anette Fredriksen, sykepleier ved Gatehospitalet
Gatehospitalet 011123 HRN 4557 Forskning Gatehospitalet
Gatehospitalet 011123 HRN 4015 Forskning Gatehospitalet
HUSER FLRE FORSKNINGSPROSJEKTER: Både nyreforskningsprosjektet og andre tiltak på Gatehospitalet, som et nystartet kvinnehelseprosjekt, er drevet fram av folk som jobber med rusavhengige til daglig. Disse har fulgt de rusavhengiges hverdag over lang tid.
En del av grunnen til at de har forkortet levetid – mellom 15 til 20 ganger forkortet sammenlignet med normalpopulasjonen – handler om somatisk helse. Og det er jo den vi jobber med på Gatehospitalet.
– Anette Fredriksen, sykepleier ved Gatehospitalet
Fire kvinner står på rekke utenfor et murbygg. To av dem holder seg fast i rekkverket til rampen opp til inngangen.
REDDENDE ENGLER: Fra venstre Mina som jobber på palliativ avdeling, Mathea som har hovedansvaret for kvinneklinikken, Liv-Bente Nilsson (leder av Gatehospitalet), og Anette Fredriksen som forsker på nyresykdom.
Rus vil alltid ligge der som en kompliserende faktor i all behandling. Er du inne for å få en antibiotikakur, så vil ruslidelsen være med deg.
– Anette Fredriksen, sykepleier ved Gatehospitalet
Gatehospitalet 011123 HRN 3295 Forskning Gatehospitalet
Gatehospitalet 011123 HRN 3441 Forskning Gatehospitalet
FÅR OMSORG: – Det er viktig å gi folk med ruslidelser et tilbud som er basert på hva de faktisk har behov for, sier Anette Fredriksen.
Tre kvinner og én mann sitter ved hver sin pult innover i rommet.

Opprettet sitt eget forskningsutvalg

Frelsesarmeen har lenge ønsket mer fokus på forskning, og håper nå at flere vil studere dem nærmere i årene fremover.

Disse ti sitter i utvalget