Strategi1

Les den nye strategien nå

– Arbeidet med gjennomføringen er allerede i gang, forteller kommandør Knud David Welander som inviterer både til folkemøte og allmøte. – Nå håper vi alle gode krefter blir med for å utforske mulighetene til å utføre oppdraget den gir oss.

Sist oppdatert:

I november 2020 fortalte vi her på Perleportalen at hovedstyret hadde vedtatt en ny, overordnet strategi for Frelsesarmeen i Norge, Island og Færøyene. Det skjedde etter en lengre prosess med bred deltagelse. Strategien hadde også underveis blitt testet ut og tilpasset i lokalt arbeid flere steder i landet. Den nye strategien avløser «Mål og strategier» fra 2008.

Les mer om bakgrunnen og prosessen frem til vedtaket her.

– Jeg vil gjerne takke prosjektgruppen og alle som har bidratt gjennom deltakelse i piloter og høringer. Dette har vært en grundig prosess med bred og god deltakelse. Vi har nå en strategi som vil være mer enn et dokument i en skuff. Dette skal hjelpe oss alle – på alle nivåer og i alle virkegrener – til å utføre vårt oppdrag sammen, uttalte territorialleder Knud David Welander den gangen.

Nå foreligger strategien i fiks ferdig utgave både digitalt og på trykk, i form av en «Strategibok». Sammen med vår «Verdibok», utgjør den en viktig del av grunnlaget for Frelsesarmeens arbeid.

Kommandør Lisbeth og Knud David Welander 3 nett
– Strategien skal hjelpe oss alle til å utføre vårt oppdrag sammen, sier kommandør Knud David Welander. Her sammen med kommandør Lisbeth Wederhus Welander. (Foto: Kristianne Marøy)

Allerede i gang

Helt fra da strategien var på skissestadiet, har elementene blitt prøvd ut i praksis i lokalområder hvor Frelsesarmeen er engasjert. Og de finnes det svært mange av i Norge, Island og Færøyene.

Områdene som har vært piloter underveis, var Kristiansand, Asker/Bærum og Bodø. Først i køen for å bli fulgt opp spesielt av strategileder nå er Tønsberg, Haugesund, Mandal, Tromsø, Reykjavik og Oslo – hvor det jo også er en større prosess på gang, og det passer veldig fint å bruke metodikken fra Strategiboka.

– Men det er ingenting i veien for at flere lokalområder kan ta strategien i bruk allerede nå, forteller strategileder Knut Haugsvær.

Knut Haugsvær
- Det er ingenting i veien for at flere korps tar strategien i bruk allerede nå, ifølge strategileder Knut Haugsvær. (Foto: Ranveig Nordgaard)

Inviterer til folkemøte om veien videre

Kommandørene Lisbeth og Knud David Welander vil nå i forbindelse med lanseringen av den ferdige Strategiboka invitere alle som vil, til et Facebook-streamet folkemøte i gruppa «Folk i Frelsesarmeen». Etter en innledning med dem, vil strategileder Knut Haugsvær fortelle om den nye strategien, om erfaringene fra utprøvingen av den lokalt så langt, og om hvor veien går videre.

– Vi gleder oss til å komme sammen på denne måten selv om vi ikke kan møtes, for sammen å få en bred forståelse av mulighetene som ligger i den nye strategien og lytte til innspill og ideer til hvordan vi kan bruke den for å utføre vårt felles oppdrag, sier kommandør Knud David Welander.

Det vil også bli arrangert et allmøte på Microsoft Teams-plattformen med samme tema for alle ansatte.

Datoer for folkemøtet og allmøtet blir offentliggjort på hhv Facebook-gruppen «Folk i Frelsesarmeen» og på teamskanalen FA-Felles.


RELATERTE SAKER