Hvorfor feirer vi pinse nettsideformat

Hvorfor feirer vi pinse?

Hvorfor vi feirer jul og påske er kjent for mange, men ikke alle vet at pinsen er den tredje store høytiden i kristen tro. Hva skjer i pinsen?

• Foto: Frelsesarmeen / Tekst: Hilde Dagfinrud Valen og Marianne Klæboe Pedersen
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

Pinsen markeres den femtiende dagen etter 1. påskedag. Dagen faller alltid på en søndag, og i Norge har alle fri dagen etter, altså 2. pinsedag, en «rød helligdag» i kalenderen. Hva feirer vi egentlig?

Kort fortalt

I jula feirer vi at Jesus kom til jorda og ble menneske som oss – knyttet til tid og sted.

I påsken gjennomfører Jesus det han kom for å gjøre: Han vant over døden og det onde for oss, og ordnet opp i alt som skilte oss fra Gud. Gjennom dette fikk hvert enkelt menneske igjen muligheten til å få en personlig relasjon til Gud hvis vi vil – her og nå, og for bestandig.

Kristi himmelfartsdag markerer vi at Jesus forlater jorda igjen som synlig kropp for å kunne gå over i den åndelige dimensjonen igjen.

I pinsen feirer vi at Jesus kommer til oss alle på en ny og åndelig måte. Gjennom Den hellige ånd kan Jesus nå være levende og personlig til stede hos alle som vil tro på ham, uavhengig av tid og sted.

Både i jula og i pinsen feirer vi altså at Jesus kommer til oss. I jula fysisk, og i pinsen åndelig – men begge ganger like virkelig.

Fra synlig til usynlig

Bibelen forteller at Jesus på Kristi himmelfartsdag stiger opp mot himmelen til en sky som skjuler ham for disiplene. Da skyen driver videre med vinden, er han borte. Vennene hans vet at han fortsatt lever, samtidig som han nå har blitt usynlig for dem. Han finnes, like virkelig som før, men de kan ikke lenger se ham på samme måte som de har gjort fram til denne dagen.

Fra noen til alle

Før han drar fra disiplene på Kristi himmelfartsdag, lover Jesus dem at han snart skal komme tilbake til dem på en ny måte. I pinsen blir dette løftet oppfylt. Menneskene får det Jesus lovet dem: Den hellige ånd, som vil gjøre det mulig for ham å være hos alle på én gang.

Fra begrenset til ubegrenset

Som menneske med en fysisk kropp var Jesus begrenset til tid og sted, og kunne bare være hos noen få samtidig. Skulle det være mulig for ham å være hos alle som tror på ham samtidig – på en ny, tidløs og åndelig måte – måtte han først forlate det materielle og synlige. På Kristi himmelfartsdag skjer dette på en symbolsk måte da Jesus igjen går over i den åndelige dimensjonen. Og i pinsen begrenses ikke lenger Jesus av tid og sted. I pinsen kommer Den hellige ånd til oss alle, som et iboende gudsnærvær i hverdagen vår og en personlig relasjon til Skaperen. Jesus begrenses ikke lenger av tid og sted, og hver enkelt av oss kan gjennom Den hellige ånd ha en levende og personlig relasjon til Skaperen.

Hva gjør Den hellige ånd?

Alle som vil tro på Jesus, har fått Den hellige ånd.

Gjennom Den hellige ånd er Guds nærvær hos oss og i oss.

Den hellige ånd hjelper oss å tro, og gir oss indre styrke, kraft, inspirasjon og veiledning i livet vårt.

Den hellige ånd skaper en indre vekst i alle som tror på Jesus, på en måte som er merkbar og synlig for andre. Jesus sammenlignet livet som kristne, med et tre som skal bære god frukt. (Joh 15,5)

«Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse.» (Gal 5,22–23)

Når dette konkret kommer til uttrykk gjennom livet vårt, gjennom godhet og nestekjærlighet, vil andre mennesker få se hvem Jesus er. Den hellige ånd hjelper oss med dette, slik at det vi gjør, og måten vi lever livet vårt på, blir til tro, vekst og utvikling både for oss selv og andre.
Jesus sa: «Bli i meg, så blir jeg i dere. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i meg og jeg i ham, han bærer mye frukt, men uten meg kan dere intet gjøre.» (Joh 15,4–5)

Vil du få et annerledes blikk på pinsen? Les den personlige pinse-fortellingen her.