Fosterhjem

Du har kanskje et eget håndlag med barn og unge, uten noe spesiell utdannelse? Du har en egen evne som gjør at barn/unge søker deg og trives i ditt selskap. Særlig de som andre kanskje antyder som «umulige»? Eller du er kanskje en lærer eller har sosialfaglig bakgrunn som ønsker å bruke engasjementet, evnene og kunnskapen din på en annen måte? Jobbe mer helhetlig og grundigere med bare en, med hjemmet ditt som arena.

Les også:


Hva kan vi tilby deg

Vi vet at dette ikke er en vanlig «jobb». Med stor sannsynlighet kan vi si at denne jobben gir mening på en ny og berikende måte. Intet mindre!

Men vi er ærlig med deg; det vil bli tøffe dager og faser som vil kreve mye av deg og eventuelt din familie. Derfor vet vi viktigheten av at du ikke blir stående alene. Vi er tett på og tilbyr 24 timers tilgjengelighet! Våre erfarne fosterhjemskoordinatorer bistår deg med alt det som er rundt fosterhjemsbarnet med tanke på samarbeidspartnere som skole, barnevernstjeneste osv. Du vil få felleskap med andre fosterforeldre og jevnlige kurs. De fleste fosterhjemmene har også avlastning jevnlig.

Vi ser viktigheten av å finne et fosterbarn som vi tror vil passe ekstra godt til deg og evt. din familie. (Og du vil få god opplæring før plassering.)

Arbeidsgodtgjøring
En av de voksne i familien blir midlertidig frikjøpt og jobber hjemmefra. Utgiftsdekning gis ut fra barnets alder. Pensjonsordning.

Vi er stolt av verdigrunnlaget vårt, men du trenger ikke ha et kristent livssyn eller være medlem i Frelsesarmeen for å være fosterhjem via oss. Vi drifter fosterhjem på vegne av oppdragsgiverne Bufetat og Oslo kommune. Du får jobbe i en organisasjon som setter nestekjærlighet og troverdighet høyt – med solid erfaring med å jobbe for utsatte barn og deres familier siden 1907. Håper du vil bli med på laget vårt!


Du er en som

Ser fordelen med å kunne jobbe hjemmefra, med den fleksibiliteten og friheten til å styre mer over din egen hverdag, samtidig som det er helt greit at jobben blir en «livsstil» for deg og evt. din familie.

Er åpen for veiledning. Kan sette til side tradisjonelle oppdragermetoder til fordel for oppdatert kunnskap om traumesensitiv omsorg som fungerer bedre for barn/ungdom med traumer. Du synes det er spennende med fagkunnskap og veiledning som kan hjelpe sårbare barn på best mulige måte.

Er sensitiv og god på å mentalisere. Du forstår hvordan andre har det, også når man selv kjenner seg provosert, krenket eller såret. Du er god på å se deg selv som voksen utenifra og forstå den unge innenifra.

Har høy grad av foreldre-evne. Du ønsker liv og røre i huset. Hvis du har egne barn så er de ungdommer nå eller ute av «redet»

Er utholdende og takler uforutsette ting og kriser. Du håndterer flere baller på en gang.


Stillingsfunksjon

Barnevernspedagog, sosionom, helsepersonell/vernepleier/miljøterapeut, omsorg og sosialt arbeid, lærer/spesialpedagog barne- ungdomsarbeider


Kontakt / spørsmål om stillingen

Ta direkte kontakt med oss for en prat, på telefon 40 00 10 86, eller via e-post.


Les også: Ofte stilte spørsmål omkring det å være fosterforeldre

Les også: Fosterhjem og beredskapshjem


Om arbeidsgiveren

Omsorg for hele mennesket preger Frelsesarmeens barne- og familievern. Vi skal skape en bedre morgendag er vår visjon. Konkret tenker vi at: Vi skal bidra til at barn, unge og familier får en kvalitativ god omsorg i kontakten og samarbeidet med oss. Frelsesarmeens barne- og familievern har utviklet en helhetlig tiltakskjede og kan tilby tilpassede tilbud for den enkelte barn/ungdom. Vi har følgende tiltak:

• Beredskapshjem

• Forsterkede fosterhjem

• Institusjoner for barn i alderen 6-12 år

• Institusjoner for ungdom i alderen 13-19 år

• Samvær med tilsyn

Vi tilbyr også hjemmebaserte tjenester og ettervern.

Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdomsbekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager, rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 130 land.


RELATERTE SAKER