fosterforeldre og fosterbarn i Frelsesarmeen
Vi i Frelsesarmeens fosterhjemsenhet har et spesielt ansvar for å sikre et godt samarbeid med alle involverte parter, og forebygge utilsiktet flytting. Vi vet at tett oppfølging av barnet og fosterhjemmet er avgjørende (Illustrasjonsfoto).

Frelsesarmeens barne- og familievern har siden 2002, rekruttert, fulgt opp og tilbudt familiehjem (forsterket fosterhjem) og beredskapshjem. Det er ikke krav om at våre ansatte må være kristne eller aktive i Frelsesarmeen, men må være lojal mot vårt verdigrunnlag om menneskers likeverd.

Vi er en ideell aktør som ikke tar ut overskudd fra noen av våre virksomheter, og går gjerne den «den ekstra mila» for å gi et godt tilbud innenfor de rammene vi har. Vi tilbyr konkurransedyktige priser, og kan vise til en stabil drift over mange år som alltid har hatt barnets beste i fokus.

I dag tilbyr vi familiehjem og beredskapshjem over store deler av Norge. Vi har rammeavtaler på drift av fosterhjem med Oslo kommune. I tillegg tilbys tjenesten til Bufetat og kommuner.

Har du noen spørsmål? Kontakt oss gjerne!


Hvilke fosterforeldre leter vi etter?

Vi ønsker å rekruttere et mangfold av familiehjem – med tanke på familiestrukturer, etnisitet og bakgrunn. Det er ikke krav om at fosterfamilien må være kristen eller aktiv i Frelsesarmeen, men må være lojal mot vårt verdigrunnlag om menneskers likeverd, som kan oppsummeres ved uttrykket suppe, såpe og frelse:

  • Suppe: Ethvert menneske har en verdi og et grunnleggende behov for trygghet, fellesskap og rettssikkerhet.

  • Såpe: Ethvert menneske skal møtes med verdighet, respekt og en grunnleggende tro på at alle mennesker eier muligheten for endring.

  • Frelse: Anerkjennelse av behov for refleksjon innenfor tema som berører oss alle – som for eksempel åndelige og eksistensielle spørsmål eller problemstillinger rundt moral og etikk.


Dette betyr at vi leter etter fosterforeldre som sammen med oss kan vise omsorg for hele mennesket/barnet, innenfor den fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjonen. Les mer om dette i vårt fagsyn.

Alle familiehjem må igjennom en opplæringsprosess før en eventuelt tilrådning om godkjenning. Denne opplæringen består blant annet av PRIDE-kurs, som er et kompetansebasert opplærings- og rekrutteringsprogram for fosterhjem.

En gutt som venter på fosterforeldre

Hvem kan bli fosterforeldre?

Vurderer du å bli fosterforelder, og vil vite mer før du tar kontakt? Se ofte stilte spørsmål.

Les mer

Vi er tett på

Vi jobber for å gi barn muligheten for livslang tilhørighet i en familie, samtidig som at det legges til rette for kontakt med biologisk familie.

Vi i Frelsesarmeens fosterhjemsenhet har et spesielt ansvar for å sikre et godt samarbeid med alle involverte parter, og forebygge utilsiktet flytting. Vi vet at tett oppfølging av barnet og familiehjemmet er avgjørende – og vi kjennetegnes ved følgende fire hovedpunkter:


1. Det er svært viktig for oss å gi tilstrekkelig opplæring og veiledning av våre familiehjem. I tillegg er vi tilgjengelige for våre fosterforeldre døgnet rundt, hele året gjennom en bakvaktsordning. Fosterforeldre skal være trygge på at vi er der som en faglig trygghet i de små spørsmål – eller når det stormer som verst.

2. Vi er opptatt av helheten: at barnet går gjennom ulike faser, har ulike tilknytninger og at barnets/ungdommens behov kan endre seg. Derfor har vi en helhetlig tiltakskjede, noe som betyr at vi kan følge opp barnet fra institusjon, til familiehjem og i ettervernsperioden. Vi tilbyr også veiledning til biologiske foreldre for barn som er plassert i våre familiehjem. Les også: Ettervern for ungdom

3. Vi anerkjenner betydningen av kunnskapsbaserte arbeidsmetoder. Vi har et ressurs- og mestringsorientert fokus, og bygger vårt arbeid på anerkjente teorier innenfor systemteori, utviklingspsykologi, tilknytningsteori, traumebevisst omsorg, salutogenteori og resiliensteori. Vi har utarbeidet felles maler for å sikre høy faglig kvalitet på vårt arbeid.

4. Vi satser på faglig utvikling. Våre ansatte er det viktigste suksesskriteriet for å lykkes med det vi gjør. Vi er stolte over at vi har erfarne og solide ansatte, med ulik bakgrunn, kjønn og alder, og mange med lang kompetanse. I tillegg har vi en svært høy andel stabil ansattgruppe. Vi prioriterer faglig opplæring og utvikling, og ikke minst veiledning. Men vi vet også at det er viktig å stadig rette blikket utenfor oss selv. Derfor søker vi kontinuerlig å utvikle og oppdatere oss faglig – et godt eksempel på dette er da vi i 2018 inviterte Landsforeningen for barnevernsbarn til å kvalitetssikre utarbeidelsen av vårt fagsyn og ulike faglige verktøy. Vi tilbyr også våre ansatte regelmessig veiledning og deltakelse på eksterne/interne kurs.


Bli enda bedre kjent med oss - les også:

Dere er alltid tilgjengelige ved behov. Får gode råd når det stormer rundt oss. Dere gjør en fantastisk jobb.
– Fra spørreundersøkelse blant våre fosterforeldre (2019). Vi i Frelsesarmeens barne- og familievern veileder alle våre fosterforeldre, tilbyr kompetanseheving og opplæring - og er tilgjengelige døgnet rundt, hele året.
fosterbarn som venter på fosterforeldre
Barne og familievern 66
Vi vet at det å være familiehjem er virkelig noe å leve for. Og vi vet også at du trenger noe å leve av. Illustrasjonsfoto

Se også våre barnevernsinstitusjoner:

Kontakt oss

Ta gjerne direkte kontakt med oss for en prat, eller du kan legge igjen navn og telefonnummer i kontaktskjema under - så vil vi kontakte deg.

På denne siden har du fått en generell beskrivelse av hva vi har i fokus, og hvordan vi jobber. Vi kan gjerne gi mer dybdeinformasjon med eksempler på hvordan vi faglig jobber, ved å komme ut til deg/dere og presentere vårt arbeid. Ta kontakt med en av oss!


Region Midt/Nord/Vest
Heidi Moe
Enhetsleder fosterhjem
Telefon: 91 87 63 54 / 40 03 75 57
E-post


Region Øst/Sør

Annika Brevik
Enhetsleder fosterhjem
Telefon: 99 31 73 72
E-post

Kontaktskjema


RELATERTE SAKER