Barn lek

Fra nedstengning til Happy Meal

Takket være givere og gode støttespillere kan Frelsesarmeens korps (nærmiljøkirker) invitere barn og barnefamilier til aktiviteter rundt om i hele landet.

Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

2020 og starten av 2021 har vært preget av sosial distanse, isolasjon og usikkerhet. Skoler, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter har blitt stengt. Nordmenn har måttet omstille seg til et liv uten faste sosiale holdepunkter og mindre omgang med venner og familie.

Frelsesarmeen opplever en økende bekymring for nordmenns, særlig barns, psykiske helse. Koronapandemien, med medfølgende nedstengninger, har ført til at flere opplever hverdagen som ensom og psykisk belastende. Dagene har blitt mer like. Det har blitt viktigere å ha noe å se frem til.

Takket være støtten fra givere og samarbeidspartnere og innsatsen til frivillige, medlemmer og ansatte, kunne flere korps (nærmiljøkirker) og tiltak endelig invitere barn og barnefamilier til aktiviteter i vinterferien – etter mange restriksjoner over tid.

På en av aktivitetsdagene i vinterferien ble barna invitert på kino. Etterpå dro vi tilbake til Frelsesarmeens lokaler for å spise mat sammen. Der ble barna møtt med en tralle McDonalds Happy Meal. Det er et positivt overraskelsesmoment barna kan fortelle om på skolen.
– Caroline Herikstad, Frelsesarmeen i Trondheim

En gave med ringvirkninger

Med utendørsaktiviteter kan tiltak og tilbud i større grad holdes åpne. I tillegg til kinodag arrangerte Frelsesarmeen i Trondheim to familiedager med aking, ski, servering av kakao, grilling av pølse og marshmallows.

Gode ferie- og fritidsopplevelser er utrolig viktig. Derfor er tilbudet hos Frelsesarmeen stort hele året. Vi er takknemlige for alle som bidrar til aktivitet i vinterferien og gjennom hele året.

Dame deler ut kakao
Barn og barnefamilier får felles fysiske avbrekk sammen med andre. De får venner og danner ferdigheter som samarbeid og rettferdighet – som de tar med seg videre i livet. Dette gir ringvirkninger i voksenlivet.
– Caroline Herikstad, Frelsesarmeen i Trondheim

Tilbud for hele familien

Frelsesarmeen er opptatt av å gi tilbud til hele familien, ikke bare barna. Responsen fra deltagerne på aktivitetsdagene viser at det handler om mer enn bare kakao i kulda. Barn og voksne får ikke bare påfyll i koppen, men også i hodet.

Caroline understreker at barna er ikke de eneste som får glede av sosiale treff.

– Mødre og fedre fra ulike kulturer sitter på samme trestubbe og deler erfaringer. Det er ikke oss og dem, det er vi. Her skal det være rom for alle, fortelle hun.