Skjærtorsdag svik

Skjærtorsdag

Har du hørt om nattverd? Judas? Svik og sølvpenger? Da er vi godt inne i hva denne dagen handler om.

• Foto: Kristianne Marøy
Sist oppdatert:
Del: Del artikkelen på Facebook Del artikkelen på Twitter Send artikkelen på e-post

På skjærtorsdag spiser Jesus et siste måltid med de tolv disiplene sine. En av dem er Judas, han som senere samme dag skal forråde Jesus i Getsemanehagen.

Det er de jødiske overprestene og skriftlærde som ber Judas om å gjøre dette, fordi de er redde for at folk skal tro på det Jesus sier: At han er Guds sønn. Flere og flere jøder, og andre, tror at Jesus er kongen og redningsmannen de har ventet på. Både de romerske lederne, som regjerer over Israel på denne tiden, og øversteprestene er redde for å miste makt og posisjoner. De betaler Judas 30 sølvpenger.

Nattverden: Jesu siste måltid

Men før Jesus blir sveket, samles han og disiplene til en tradisjonell jødisk påskefeiring, en feiring som opprinnelig var til minne om at israelsfolket ble befridd fra slaveriet i Egypt for mer enn 3 000 år siden.

Ved dette måltidet tar Jesus et brød, takker Gud for maten, bryter opp brødet i biter og sier: «Ta imot, dette er min kropp.» Han tar også et beger, takker igjen, og sender det videre slik at alle får drikke av det. Jesus sier: «Dette er mitt blod, paktens blod, som blir utøst for mange. Sannelig, jeg sier dere: Aldri mer skal jeg drikke av vintreets frukt før den dagen jeg drikker den ny i Guds rike.»

Slik blir de symbolske elementene i det tradisjonsrike jødiske påskemåltidet knyttet til Jesus. Måltidet kalles også for nattverd.

Forrådt

Etter de har spist, går både disiplene og Jesus sammen til Oljeberget. Jesus sier til disiplene sine: «Dere kommer alle til å falle fra og vende dere bort fra meg.» En av Jesu disipler, Peter, sier: «Om så alle vender seg bort fra deg – jeg gjør det ikke!» Men Jesus vet at de store ordene ikke holder når presset blir stort.

De drar videre til Getsemanehagen. Jesus er kjemperedd, og det står i Bibelen at han «ble grepet av angst og gru». Han ber innstendig: «Abba, Far! Alt er mulig for deg. Ta dette begeret fra meg! Men ikke som jeg vil, bare som du vil.»

Disiplene, som har lovet å holde seg våkne sammen med Jesus, sover alle sammen, til tross for at de lovte å holde seg våkne. Det skjer tre ganger. Da sier Jesus: «Dere sover og hviler fremdeles? Nå er det avgjort. Timen er kommet. Menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå! Han som forråder meg, er nær.»

I det samme kommer Judas og menn som er bevæpnet med sverd og stokker. De er sendt av overprestene, de skriftlærde og de eldste. For at de skal pågripe riktig mann, har Judas avtalt med dem å kysse Jesus. Han går bort til ham og sier «Rabbi!», som betyr læremester, og kysser ham. Da griper mennene Jesus med våpen og tar ham til fange. Jesus setter seg ikke til motverge, men sier til dem som griper ham: «Dere har rykket ut med sverd og stokker for å gripe meg, som om jeg var en ransmann. Dag etter dag var jeg hos dere og underviste på tempelplassen, men da grep dere meg ikke! Men slik skulle skriftene oppfylles.»

Så skjer det slik Jesus har sagt: Alle disiplene og vennene forlater ham. De flykter bort og er redde. Innen hanen galer på morgenkvisten, har også Peter tre ganger nektet for at han kjenner Jesus.

Hvorfor feirer vi påske?

Hva skjedde palmesøndag?

Hva skjedde langfredag?

Hva skjedde første påskedag?

Vil du vite mer hva som skjer i påsken? Les her.