Drammen korps, avd. Drammen

Alle er velkomne til å delta på aktiviteter hos oss!

I Drammen tilbyr vårt korps (menighet) en rekke ulike tilbud, og et inkluderende og levende kristent fellesskap som er åpent for alle. Vi har også et Omsorgssenter, som gir hjelp av forskjellig slag - som mat, klær, sko og enkle møbler - eller et vennlig menneske som har tid til å lytte.

Klikk her for vår Facebookside


Faste aktiviteter i Drammen korps

Thornegata 2, 3015 Drammen

Mandager:
kl. 18.00 Bønn
kl. 19.00 Hornmusikkøvelse

Tirsdager:
kl. 11.00 Formiddagstreff avd. Nedre Eiker annenhver tirsdag (oddetallsuker)
kl. 11.00 Babykafé (hver tirsdag frem til og med mai)
kl. 18.00 Flerkulturell kvinnegruppe annenhver tirsdag (partallsuker)
kl. 18.00 Flerkulturell aktivitetsgruppe for menn - Intro kompis
kl. 18.00 Unge Voksne (en tirsdag i måneden)
kl. 18.30 Gospelkorøvelse annenhver tirsdag (oddetallsuker)

Onsdager:
kl. 10.00 Matutdeling
kl. 19.00 Kvinneforum (siste onsdag i måneden)

Torsdager:
kl. 11.30: Formiddagstreff annenhver torsdag (partallsuker)
kl. 11.00 Åpen kafé annenhver torsdag (oddetallsuker)
kl. 17.30 Barneaktiviteter- Middag fra klokken 16.45
kl. 17.30 Messy Church – Generasjonsgudstjeneste (en torsdag i måneden)
kl. 19.00 Ungdomsklubb (fra 13 år)

Søndager:
kl. 11.00 Gudstjeneste - Første og siste søndag i mnd er gudstjenestene kl. 11.00, de andre søndagene kl. 17.00
kl. 17.00 We are familiy – èn familie Generasjonsgudstjeneste (en søndag i mnd)
kl. 17.00 Salig Blanding – Musikkgudstjeneste (3-4 ganger i året


VÅRE TILBUD I DRAMMEN KORPS, AVD. DRAMMENARTIKLER FRA DRAMMEN KORPS, AVD. DRAMMENKONTAKTINFO