Arendal

Frelsesarmeen har tilbudt «suppe, såpe og frelse» i Norge siden 1888. Her finner du våre tilbud i dette området.

I Arendal korps (menighet) har vi tilbud som er åpne for alle gjennom uka. Både barn og voksne kan finne noe å delta på, i et inkluderende og levende kristent fellesskap. Omsorgsenteret møter behov av forskjellig slag, både en matpose og en god kaffeprat.

Frelsesarmeen er et kirkesamfunn med en praktisk tilnærming der nestekjærlighet og forkynnelse er to sider av samme sak. Gjennom hele vår historie har vi engasjert oss i å bekjempe sosial urettferdighet og lindre menneskers nød.

Det er fullt mulig å engasjere seg i Frelsesarmeens arbeid uten å være medlem. Dersom du ønsker å bli medlem i et lokalt korps, kan du gjøre det enten som tilhørig eller soldat. Offiseren er å regne som vår pastor.

Enhver som ønsker det kan, uavhengig av om du er soldat eller tilhørig, bli kirkerettslig medlem av Frelsesarmeens trossamfunn.

Les mer om medlemsskap her.

Frelsesarmeen har også tilknyttet frivillige i alle deler av organisasjonen. Det kan være til hjelp med matservering, utdeling, eller for eksempel vakt ved julegryta.

Les mer om å være frivillig her.

klikk inn på vår facebookside her:

https://www.facebook.com/frels...


VÅRE TILBUD I ARENDALARTIKLER FRA ARENDALKONTAKTINFO