Grønland korps

Frelsesarmeens kirke og nærmiljøsenter

Det finnes ingen belønning som tilsvarer det å gjøre mest mulig godt for flest mulig mennesker i størst nød
– Evangeline Booth

VÅRE TILBUD I GRØNLAND KORPSARTIKLER FRA GRØNLAND KORPSKONTAKTINFO